Na vsebino

Zapor namesto plačila globe

Bralec je prejel obvestilo sodišča, da se je, zaradi neplačila glob za prekrške, zoper njega začel postopek nadomestnega zapora. Zanima ga ali gre res lahko v zapor in kaj lahko naredi?

Odvetnik odgovarja

Nadomestni zapor ureja Zakon o prekrških (ZP-1), ki določa, da lahko pod določenimi pogoji, sodišče izreče nadomestni zapor zaradi tega, ker pristojni organ ni mogel izterjati izrečenih glob.

Organ, ki je pristojen za izterjavo globe o tem, da le te ni mogoče izterjati obvesti sodišče. Sodišče nato preveri ali so izpolnjeni pogoji za izrek nadomestnega zapora in če so pošlje storilcu pisno obvestilo o tem, da je uveden postopke nadomestnega zapora in da se lahko v roku 5 dni izjavi o vsebini obvestila pri čemer mu poda vsa potrebna pojasnila predvsem pa, da storilec v izjavi ne more uspešno uveljavljati ugovorov zoper pravnomočno odločbo ali plačilni nalog, s katerim je bila izrečena globa, da lahko v izjavi navede in pojasni dejstva in okoliščine, povezane z nezmožnostjo plačila globe ali nezmožnostjo prestajanja nadomestnega zapora, pri čemer mora za svoje navedbe predložiti dokaze in da se bo postopek odreditve nadomestnega zapora ustavil, če poravna vse neizterjane globe.

Če se storilec v zakonsko določenem roku ne poda izjave izjavi ali če sodišče ugotovi, da v izjavi ni navedel dejstev in okoliščin, ki bi vplivale na odreditev nadomestnega zapora, ali zanje ni predložil dokazov, izda sodišče sklep o nadomestnem zaporu.

Storilec lahko v zakonsko določenem roku predlaga nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist in sodišče v tem primeru preveri ali so morebiti izpolnjeni pogoji za to obliko alternativne izvršitve globe.

Če v postopku sodišče ugotovi, da je storilec v izjavi navedel dejstva in predložil dokaze, ki onemogočajo izvršitev in posledično odreditev nadomestnega zapora, ali če presodi, da nadomestni zapor glede na okoliščine konkretnega primera ne bi bil sorazmeren in pravičen ukrep, postopek ustavi. Lahko pa ugodi predlogu za nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist. V tem primeru s sklepom prekine postopek odreditve nadomestnega zapora in odobri delo v splošno korist.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj