Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 14.04.2024, 15:51; Vir: dars

/
A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Tepanje - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Razdrto v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Lom v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, priključek Blagovica - počivališče Lukovica v smeri Ljubljane, dela, zaprt odstavni pas.G1-7, Starod - Podgrad: G1-7, Starod - Kozina, pri Račicah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 19. 4. 2024.R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Kamni Gorici, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda in kanalizacije, do 10. 8. 2024.G2-106, Livold - Fara: G2-106, Livold - Fara, v Štalcerjih, izmenično enosmerni promet, izgradnja hodnika za pešce, do 18. 6. 2024.R3-715, Murska Sobota - Skakovci: R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Lemerjah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda, do 30. 4. 2024, med 7. in 19. uro.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode (pri Mlinem), izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2024.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico avtoceste, do 31. 7. 2024.R2-449, Priključek Lenart - Lenart: R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Kraigherjeva ulica, oviran promet, zamenjave strehe objekta, do 17. 5. 2024.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje kolesarske povezave (podporni zid PK-1), do 5. 6. 2024.R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: R2-407, Gorenja Vas - Vrhnika, pri Brebovnici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije poškodb po Ujmi 2023.R1-212, Sodražica - Žlebič: R1-212, Sodražica - Žlebič, pri odcepu za Lipovšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 31. 7. 2024.R3-700, Oplotnica - Ložnica: R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, nadomestne gradnje mostu, do 27. 9. 2024.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije zidov in brežin po Ujmi 2023, do 6. 7. 2024.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 31. 7. 2024.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Preboldu, oviran promet, sanacija fasade na objektu.A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica: A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, priključek Ljubljana Brdo - predor Šentvid v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.R1-230, Križevci - Ljutomer: R1-230, Križevci - Ljutomer, Šalinci, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka Šalinci, do 11. 7. 2024.RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, izgradnja kablovoda, do 26. 4. 2024.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Planini pri Sevnici, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, predor Šentvid - priključek Ljubljana Brdo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico AC.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, predor Šentvid v smeri Kosez, dela, oviran promet.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, v Hrpeljah, izmenično enosmerni promet, izvedba nove obvoznice, do 26. 4. 2024.R1-207, Črni Vrh - Col: R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, v Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.G2-102, Želin - Spodnja Idrija: G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Plužnjah, izmenično enosmerni promet, podiranje podpornega zidu.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, usad vozišča in bankine.R3-614, Štanjel - Manče: R3-614, Štanjel - Manče, v Mančah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 27. 7. 2024.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Vršniku, izmenično enosmerni promet, sečnje in spravila lesa, do 30. 5. 2024.R2-430, Stranice - Višnja Vas: R2-430, Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, Škofja vas - Stranice, izmenično enosmerni promet, postavitve dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov, do 17. 5. 2024, med 7. in 16. uro. Lokacija del se dnevno spreminja.R3-754, Planina - Unec: R3-754, Planina - Unec, pri Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, na Bregu pri Litiji, izmenično enosmerni promet, izvedbe avtobusnih postajališč, do 31. 5. 2024.H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, krožišče Dolga vas - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, zaprt prehitevalni pas.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, razcep Dolga vas v smeri Madžarske, dela, zaprt prehitevalni pas.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, priključek Lendava - priključek Turnišče v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, priključek Turnišče - priključek Lendava v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici AC.R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš: R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Kapci, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 30. 4. 2024.R2-402, Dobrovo - Neblo: R2-402, Dobrovo - Neblo, na Dobrovem, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedba trafo postaje in opornega zidu, do 26. 4. 2024.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, v Podsredi, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnih postajališč, do 15. 6. 2024.RT-930, Pesek - Oplotnica: RT-930, Pesek - Oplotnica, pri odcepu za smučišče Jurgovo, izmenično enosmerni promet, novogradnja mostu, do 31. 10. 2024. Promet poteka po začasni deviaciji ob gradbišču.G1-4, Slovenj Gradec - Gornji Dolič: G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Turiški vasi, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 24. 6. 2024.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarne kanalizacije, do 31. 5. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.G1-11, Koper - Dragonja: G1-11, Koper - Dragonja, v Kopru, Šmarska cesta, oviran promet, ureditve priključka. Promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Poljani, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče.R3-726, Renkovci - Črenšovci: R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Črenšovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 17. 6. 2024.R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R1-234, Dole - Šentjur: R1-234, Dole - Šentjur, v Lokarjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 17. 5. 2024, dnevno med 6:30 in 15:30.R2-409, Planina - Ravbarkomanda: R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Lukovici pri Brezovici, oviran promet, gradnja AC priključka. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno po deviaciji.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, v Lenartu na Partizanski cesti, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 22. 10. 2024.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, pri elektrarni Vuhred, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po poplavah.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 18. 6. 2024.R2-431, Gornji Dolič - Stranice: R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih, sanacija.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, do 26. 4. 2024. Predvidene občasne nočne popolne zapore med 22. in 5. uro.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Slovenski ulici, izmenično enosmerni promet, preureditve namembnosti objekta, do 15. 11. 2024.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, oviran promet, izgradnje kolesarske povezave.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Češnjica - Rudno, v Češnjici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 8. 5. 2024.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči: R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči, pri Srobotniku ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, Šmartinska cesta, med Cesto v Šmartno in Trbežami, oviran promet, ureditev ceste, do 15. 4. 2024.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.G1-5, Impoljca - Brestanica: G1-5, Celje - Krško, pri Artem, izmenično enosmerni promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 18. 4. 2024.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.R3-705, Ruše - Puščava: R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.R1-225, Črnivec - Radmirje: R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, oviran promet, gradnja obvozne ceste, do 20. 6. 2024.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R2-402, Gonjače - Dobrovo: R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Janežovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 7. 6. 2024.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 15. 6. 2024.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, odstranjevanje dreves z brežine, do 31. 5. 2024.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Dobrova - Polhov Gradec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.R1-225, Stahovica - Črnivec: R1-225, Stahovica - Črnivec, oviran promet, na več odsekih, nedokončana dela po lanskih poplavah.R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, pri Podklancu, oviran promet, popolne zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 30. 4. 2024.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 5. 2024.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R3-642, Podpeč - Ig: R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcija ceste in ukrepi za dvoživke, do 30. 4. 2024.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 5. 2024.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 31. 12. 2024.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 30. 4. 2024.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 30. 5. 2024.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 30. 4. 2024.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 5. 2024. Na tem odseku sta dve polovični zapori.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 20. 6. 2024.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste, do 28. 6. 2024.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 5. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 31. 5. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 6. 2024.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov. Popolne zapore med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, promet poteka po nadomestnem mostu.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj