Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 27.03.2023, 02:55; Vir: dars

R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 10. 5. 2023.R1-216, Krka - Žužemberk: R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 15. 4. 2023.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 14. 4. 2023.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Grosuplje vzhod - priključek Višnja Gora v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, priključek Blagovica - predor Podmilj v smeri Maribora, dela, zaprt počasni pas.H4 , Nova Gorica - Razdrto: H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Selo - priključek 2 Ajdovščina v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-413, Vodice - Moste: R2-413, Vodice - Moste, v Vodicah, na Kamniški cesti, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 27. 3. 2023, do 6. ure.H5-E751, Koper - Škofije: H5, Koper - Škofije, razcep Srmin v smeri Škofij, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.H5-E751, Škofije - Koper: H5, Škofije - Koper, prehod Škofije - priključek Plavje, Hrvatini v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, oviran promet, omejitev hitrosti na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Lomanošah, oviran promet, omejitev hitrosti na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 18. 4. 2023.R2-439, Sv. Jurij Ob Ščavnici - Cerkvenjak: R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, Brezje - Sv. jurij ob Ščavnici, oviran promet, omejitev na 50 km/h, prehodi dvoživk, do 31. 3. 2023.R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: R3-693, Nova Cerkev - Socka, pri Vitanju, izmenično enosmerni promet, intervencija, kabli, do 6. 4. 2023. Omeitev za tovorna vozila samo do višine 3,9 m.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Dražen Vrh - Trate, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, izmenično enosmerni promet, gradnje državne kolesarske povezave, do 20. 7. 2023.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, Cesta 1. maja, izmenično enosmerni promet, prevezave plinovoda v sklopu komunalne ureditve OIC Steklarna Hrastnik, do 31. 3. 2023.G2-102, Kalce - Logatec: G2-102, Kalce - Logatec, v Logatcu na Tržaški cesti, izmenično enosmerni promet, izvedbe elektro kabelske kanalizacije, do 8. 4. 2023.R1-214, Kočevje - Stari Log: R1-214, Kočevje - Stari Log, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 30. 6. 2023.R2-435, Maribor - Ruše: R2-435, Maribor - Ruše, v Laznici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, dograditve kanalizacijskega sistema, do 9. 4. 2023.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje cestnega priključka, do 30. 7. 2023.G2-111, Izola - Jagodje: G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici med bencinskim servisom in priključkom Izola, oviran promet, gradnja 110 kV daljnovoda, promet poteka dvosmerno po eni polovici obvoznice, do 20. 6. 2023.R2-440, Cankova - Kuzma: R2-440, Cankova - Kuzma, Sotina, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 27. 3. 2023.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer, Ljutomer, Jureša Cirila ulica in Razlagova ulica, izmenično enosmerni promet, obnova strehe in fasade na objektu, do 31. 3. 2023.R1-212, Cerknica - Bloška Polica: R1-212, Cerknica - Bloška Polica, Grahovo - Bločice, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in ureditev kolesarske steze, do 17. 4. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 17. 1. 2024.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, Dolnje Otave, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 10. 5. 2023.R1-210, Cerkno - Želin: R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, nagib podpornega zidu.R1-206, Kranjska Gora - Erika: R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam, do 1. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Šentjanžu pri Dravogradu, oviran promet, proti poplavni ukrepi.NK-999990, Brestanica - Krško: G1-5, Brestanica - Krško, v Krškem, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade na objektu, do 24. 4. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Tomačevo v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Tomačevo - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Tomačevo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.R3-704, Radlje - Ribnica: R3-704, Radlje - Ribnica, pri Spodnji Orlici, izmenično enosmerni promet, ašita ceste pred padajočim kamenjem.R2-439, Sv. Jurij Ob Ščavnici - Cerkvenjak: R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Kraljevcih, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce in cestnega priključka, do 31. 3. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled.R3-716, Grad - Kuzma: R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, izmenično enosmerni promet, izkop naplavin.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 1. 7. 2023.R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija: R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja - Spodnja Idrija, oviran promet, rekonstrukcija ceste.R2-440, Gederovci - Cankova: R2-440, Gederovci - Cankova, pri Skakovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja.R3-673, Drnovo - Križaj: R3-673, Drnovo - Križaj, pri Velikem Podlogu, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, oviran promet, rekonstrukcije ceste.R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: R2-420, Brežice - Dobova, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.NK-454, Lancova Vas - Podlehnik: NK-454, Lancova Vas - Podlehnik, pri AC priključku Lancova vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kabelske kanalizacije, do 14. 4. 2023.R2-432, Majšperk: R2-432, Rogatec- Majšperk, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave, do 14. 4. 2023.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, Janežovci - Nova vas pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 4. 9. 2023.R1-221, Bevško - Trbovlje: R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarskih površin, do 30. 6. 2023.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Celje, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 2. 10. 2023.R2-406, Škofije - Lazaret: R2-406, Ankaran - Lazaret, v Ankaranu, oviran promet, popravilo podpornega zidu, do 21. 10. 2023.R2-442, Martjanci - Dobrovnik: R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Bogojini, oviran promet, gradnje vodovodnega omrežja, do 26. 5. 2023.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, pri Škledrovcu, izmenično enosmerni promet, gradnja galerije. Do dvakrat dnevno je možna do 20 minutna popolna zapora. Vsako soboto do septembra bo popolna zapora med 7:30 do 13:30.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Zajelšju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 15. 11. 2023.R3-749, Vosek - Jurovski Dol: R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Slateniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 6. 2023.R3-724, Berkovci - Kobilje: R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, izmenično enosmerni promet, ureditev NNO Kobilje, do 26. 2. 2023, dnevno med 7. in 15. uro.R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: R3-665, Ljubež V Lazih - Radeče, v Radečah, oviran promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 4. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah ob Dravi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023, svetli del dneva.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, razcep Zadobrova iz smeri Sneberij proti Jaršam, dela, zaprt vozni pas.H6 , Izola - Koper: H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, v Lipi, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, ureditev NNO iz TP Lipa gmajna, do 26. 4. 2023, dnevno med 7. in 15. uro.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 31. 3. 2023.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Rogaška Slatina - Celje, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Izlake - Zagorje, pri Loki pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 6. 6. 2023.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Šujici, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, V Brestanici, na Titovi ulici, dela, izmenično enosmerni promet.R3-718, Pertoča - Fikšinci: R3-718, Pertoča - Fikšinci, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica: R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, Malečnik - Celestrina, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 1. 5. 2023.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 21. 11. 2023.R2-440, Petanjci - Gederovci: R2-440, Petanjci - Gederovci, pri Murskih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Verdu, oviran promet, gradnje krožišča K3 v sklopu obvoznice Vrhnika (zimska prekinitev), do 6. 6. 2023.R2-409, Kalce - Planina: R2-409, Postojna - Unec - Logatec, pri Grčarevcu, izmenično enosmerni promet, ureditve obstoječih parkirišč in počivališč.R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), pri Britofu, oviran promet, ureditev krožišča K4 v sklopu gradnje obvoznice, do 5. 5. 2023.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Rakitna - Cerknica, v Cerknici Notranjska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 30. 4. 2023.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Novi vasi pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 1. 5. 2023.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Ptuj - Dornava, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 5. 2023.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Pogorelco, do 18. 4. 2023.R3-741, Škofije: R3-741, Dekani - Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča.R2-447, Šentrupert - Ločica: R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rekonstrukcija mostu čez Bolsko, do 30. 6. 2023.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.RT-933, Breg - Jurklošter: RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, izmenično enosmerni promet, udor brežine.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 5. 2023.R2-440, Gederovci - Cankova: R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: R3-645, Ljubljana - Zadvor, v Ljubljani, na Litijski cesti, pri AC, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča in rekonstrukcija ceste, do 29. 3. 2023.R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 14. 4. 2023.R1-216, Krka - Žužemberk: R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 15. 4. 2023.G1-6, Pivka - Ribnica: G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 3. 2023.R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 8. 2023.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 24. 6. 2023.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Maribor - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 15. 5. 2023.R1-221, Trojane - Izlake: R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 23:59.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, Lenart - Benedikt, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave. Dela potekajo na različnih odsekih.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter - prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.G1-1, Vič - Dravograd: G1-1, Dravograd - Vič, v Dravogradu, Koroška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje sekundarne kanalizacije, do 28. 4. 2023.G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): G2-101, Podtabor - Tržič - Ljubelj, v Tržiču, pri predorih, izmenično enosmerni promet, sanacija zemeljskega plazu.R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 14. 4. 2023.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 30. 3. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.R2-419, Soteska - Novo mesto: R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, pri odcepu za Šobec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje krožnega križišča Šobec, do 31. 3. 2023.R1-208, Kortine - Gračišče: R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.R2-422, Podsreda - Brestanica: R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2023.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Mirna, do 21. 11. 2023.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.R3-742, Podpeč - Brezovica: R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 31. 5. 2023. Najvišja dovoljena višina je 3,7 m.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R3-673, Drnovo - Križaj: R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 3. 2023. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Bovec - Kobarid - Tolmin, pri Kobaridu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 5. 2023, občasne popolne zapore od 8:30 do 17:00, v trajanju do 15 minut naenkrat.R3-749, Jurovski Dol - Lenart: R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.A4-E59, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.R3-716, Lemerje - Grad: R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja nadomestnega mostu.R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.R3-745, Janežovci - Dolge Njive: R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča.R3-646, Cikava - Grosuplje: R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, občasno polovična zapora.R3-744, Štore - Svetina - Laško: R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023.R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča).R3-613, Ajševica - Nova Gorica: R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 15. 5. 2023.R2-449, Lenart - Gornja Radgona: G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.G1-11, Koper - Dragonja: G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo, do 30. 3. 2023.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 31. 5. 2023.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.H4 , Nova Gorica - Razdrto: H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.RT-907, Krnica - Zgornja Radovna: RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, izmenično enosmerni promet, gradnja novega mostu, do 29. 4. 2023.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: R3-639, Vodice - Šmartno - Brod, Tacen, Cesta vstaje, dela, oviran promet.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.R3-656, Kočevska Reka - Borovec: R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.R3-695, Gorenje - Soteska: R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska).G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 4. 2023.R3-635, Rudno - Češnjica: R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, oviran promet, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov.R1-205, Divača - Lokev - Lipica: R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 16. 11. 2023, dve delovni zapori.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze.R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, dograditve javne kanalizacije, do 30. 4. 2023.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.R3-647, Grosuplje - Mlačevo: R3-647, Grosuplje - Mlačevo, na Grosupljem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 30. 3. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 12. 4. 2023.R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, oviran promet, izgradnje kanalizacije Selšček, do 30. 4. 2023.R3-621, Kalce - Col: R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.R3-741, Škofije: R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 29. 3. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 23. 5. 2023.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 31. 8. 2023, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 14. 4. 2023.G2-106, Žlebič - Kočevje: G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2023.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 24. 12. 2023.R2-423, Lesično - Podsreda: R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, promet poteka ob gradbišču, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 5. 2023.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.R2-432, Majšperk - Apaški Križ: R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 26. 7. 2023.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj