Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 27.09.2023, 18:34; Vir: dars

G2-105, Metlika - Most Čez Kolpo: G2-105, Metlika - most čez Kolpo, na MP Metlika, izmenično enosmerni promet, popravilo mostu in ureditev pločnika, do 24. 11. 2023.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.
A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, priključek Maribor jug, Slivnica v smeri Hoč, dela, zaprt vozni pas.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, predor Pletovarje - predor Golo Rebro v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Vršniku, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu Hlebič, do 21. 11. 2023.R1-230, Ljutomer - Pavlovci: R1-230, Ljutomer - Pavlovci, Žerovinci - Ivanjkovci, izmenično enosmerni promet, gradnje vodovoda, do 27. 10. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka za TC Eurospin MS, do 16. 10. 2023.R2-438, Trate - Gornja Radgona: R2-438, Trate - Gornja Radgona, MP Trate - Vratja vas, izmenično enosmerni promet, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 10. 2023.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, dela, zaprt počasni pas.R3-688, Žiče - Poljčane: R3-688, Žiče - Poljčane, v Zbelovem, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2023.R1-229, Rogoznica - Senarska: R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, pri Marnem, izmenično enosmerni promet, menjave drogov javne razsvetljave, do 29. 9. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R2-430, Pesnica - MB/Betnava (bivša H2 skozi MB): R2-430, Pesnica - MB/Betnava (bivša H2 skozi MB), priključek Pesnica - priključek Maribor center v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev elementov za usmerjanje in zaščito motoristov, do 22. 11. 2023, dnevno od 7. do 18. ure.R3-633, Jereka - Jezero: R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi v Bohinju, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 30. 9. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-647, Grosuplje: R3-647, Grosuplje, na Adamičevi cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske poti, do 31. 10. 2023.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, Cesta 1. maja, izmenično enosmerni promet, komunalna in prometna ureditev, do 31. 12. 2023.G1-1, Ruta - Maribor (Koroški Most): G1-1, Maribor - Dravograd, med Vurmatom in Selnico ob Dravi, izmenično enosmerni promet, popravilo lovilnih mrež in ukrepi pred padanjem kamenja, do 29. 9. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2023.NK-220, Krško - Brežice: R1-220, Krško - Brežice, v Spodnji Libni, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija lokalne ceste, do 4. 10. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Izlakah, na več odsekih, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja kolesarske steze, med vikendi je promet na odseku pri bencinskem servisu urejen tudi izmenično enosmerno, do 7. 10. 2023.R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): R1-211, Ljubljana - Medvode, na Celovški cesti, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, preureditev obstoječega cestnega priključka, do 28. 9. 2023.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki, do 5. 10. 2023, od ponedeljka do petka bodo popolne zapore ob 13. in 16. uri, ob sobotah pa ob 8, 10, 12. in 14. uri.R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija: R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, pri Srednji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 5. 10. 2023.G2-105, Metlika - Most Čez Kolpo: G2-105, Metlika - most čez Kolpo, na MP Metlika, izmenično enosmerni promet, popravilo mostu in ureditev pločnika, do 24. 11. 2023.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, pri Ožbaltu, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja Ožbalt, do 30. 9. 2023.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, pri odcepu za Šmiklavž, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev prometne in komunalne infrastrukture, do 30. 9. 2023.R2-436, Zgornja Kungota - Jurij: R2-436, Zg. Kungota - Jurij, Jedlovnik, izmenično enosmerni promet, sanacija porušene brežine in izdelava kamnite zložbe, do 30. 9. 2023.A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana vzhod - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, oviran promet, na pospeševalno zaviralnem pasu.A5 , Pince - Maribor: A5, Pince - Maribor, razcep Dolga vas - priključek Turnišče v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.A5 , Maribor - Pince: A5, Maribor - Pince, priključek Turnišče - razcep Dolga vas v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem na Cvetkovi ulici, oviran promet, elementar- zavarovanje udora, do 30. 9. 2023.R2-447, Trojane - Želodnik: R2-447, Blagovica - Trojane, pri Spodnjem Petelinjeku, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 29. 9. 2023.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.LZ-212420, Zaloška cesta: Ljubljana, Zaloška cesta, v Zalogu, dela, izmenično enosmerni promet.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R2-409, Kalce - Planina: R2-409, Logatec - Planina, Kalce - Liplje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 13. 12. 2023.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), med 8.30 in 17. uro, sanacije plazu Grahovo, do 12. 12. 2023.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Mežica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma 2023).RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2023.R1-225, Radmirje - Mozirje: R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 30. 9. 2023.R2-436, Dolnja Počehova: R2-436, Dolnja Počehova, podvoz pod avtocesto, izmenično enosmerni promet, izvedba oporne konstrukcije v sklopu gradnje železniške proge, do 31. 10. 2023.R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, pri Vešeniku, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja obvoznice. (Po novo zgrajeni obvoznici).R3-647, Mlačevo - Krka: R3-647, Grosuplje - Mlačevo - Krka, v Velikem Mlačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarskih stez in obnova vozišča, do 31. 10. 2023.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 9. 2023.R2-403, Češnjica - Škofja Loka: R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve nove kolesarske poti, do 31. 10. 2023.R3-636, Lipnica - Gobovce: R3-636, Lipnica - Gobovce, pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 30. 9. 2023, med 7. in 16. uro. (ujma2023).R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave, do 2. 10. 2023.R2-446, Sežana - Divača: R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, izvedba tlakovanja vozišča, do 15. 12. 2023. Obvoz: urejen.R3-737, Rače - Šikole: R3-737, Rače - Šikole, Brezula - Podova, izmenično enosmerni promet, zamenjave transportnega vodovoda, do 30. 11. 2023.R3-623, Kastelec - Podgorje: R3-623, Kastelec - Podgorje, Kastelec - Črnotiče, izmenično enosmerni promet, zaščite brežin, do 25. 11. 2023.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Savo, do 30. 9. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), oviran promet, čiščenje vozišča (ujma2023).R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 9. 1. 2024.R2-430, Stranice - Višnja Vas: R2-430, Stranice - Višnja vas, pri Ivenci, izmenično enosmerni promet, izgradnja fekalne kanalizacije, do 30. 10. 2023.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, pri Škalah, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 30. 9. 2023.R3-718, Pertoča - Fikšinci: R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Pertoči, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 9. 2023.R3-700, Oplotnica - Ložnica: R3-700, Oplotnica - Ložnica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023), do 31. 10. 2023.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred priključkom Ljubljana Bežigrad v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.RT-930, Pesek - Oplotnica: RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lačna Gora, izmenično enosmerni promet, drsenje podporne in oporne brežine.G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Slovenj Gradcu, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče, odprava posledic poplav.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz (ujma2023).R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Hruševo - Šujica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.G1-2, Spuhlja - Ormož: G1-2, Ptuj - Ormož, pri Strelcih, oviran promet, ureditev križišča, avtobusne postaje in kolesarske steze, do 2. 10. 2023.R2-403, Češnjica - Škofja Loka: R2-403, Češnjica - Škofja Loka, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).RT-930, Pesek - Oplotnica: RT-930, Pesek - Oplotnica, Oplotnica - Koritno, izmenično enosmerni promet, čiščenje cestišča - plaz (ujma2023).R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, Prevalje - Poljane, od bencinskega servisa Prevalje, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča. (ujma2023).RT-929, Odcep Za Areh: RT-929, Odcep za Areh, oviran promet, popravilo vozišča, do 31. 10. 2023.R3-701, Ruta - Pesek: R3-701, Ruta - Pesek, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 31. 10. 2023.R3-701, Ruta - Pesek: R3-701, Ruta - Pesek, pri Lovrencu na Pohorju, izmenično enosmerni promet, menjava poškodovanega propusta, do 15:00.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, pri Lovniku, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), na Ptuju na Cesti 8. avgusta, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023.RT-906, Mrzli Studenec - Rudno Polje: RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, Goreljek - Krašce, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 30. 9. 2023.R1-232, Petrovci - Martjanci: R1-232, Petrovci - Martjanci, pri Vaneči, izmenično enosmerni promet, prestavitve obstoječega primarnega vodovoda, do 30. 9. 2023.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, pri Renkah, izmenično enosmerni promet, izvedbe ukrepov za zaščito pred podori, do 25. 10. 2023.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Črničah, oviran promet, izvedbe komunalne opreme PC Črniče.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Knezdolu, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 24. 10. 2023.R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, pri Vešeniku, izmenično enosmerni promet, gradnje obvoznice Slovenske Konjice, do 30. 11. 2023.R3-716, Grad - Kuzma: R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja in vozišča.R1-210, Trebija - Sovodenj: R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R2-409, Razdrto - Senožeče: R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, sanacije podpornega zidu, do 30. 9. 2023.R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnje kolesarske povezave.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, izvedbe nove cestne povezave, do 31. 1. 2024.R1-204, Šempeter - Dornberk: R1-204, Šempeter - Dornberk, pri Bukovici, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda in kanalizacije, do 30. 9. 2023.R3-670, Bizeljsko - Orešje: R3-670, Bizeljsko - Orešje, pri Drenovcu pri Bukovju, izmenično enosmerni promet, sanacija usada brežine, do 31. 10. 2023.R2-441, Murska Sobota - Gederovci: R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Lendavski ulici, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 9. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke, do 4. 12. 2023.R1-232, Petrovci - Martjanci: R1-232, Petrovci - Martjanci, pri Moščancih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 10. 2023.R1-210, Škofja Loka - Jeprca: R1-210, Škofja Loka - Jeprca, med Škofjo Loko in Godešičem, oviran promet, gradnja krožišča in kolesarske steze, do 14. 11. 2023.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, oviran promet, popolna zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 30. 11. 2023.R3-617, Komen - Gorjansko: R3-617, Komen - Gorjansko, v Komnu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 27. 10. 2023.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Borovnica - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 28. 10. 2023.R2-442, Martjanci - Dobrovnik: R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Bogojini, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča in avtobusnih postajališč, do 30. 9. 2023.R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, pri Rogli, oviran promet, ureditve deponije opreme, do 19. 10. 2023.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Razori - Šujica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 10. 2023.R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: R1-210, Preddvor - Spodnje Jezersko, Spodnja Kokra - Zgornje Fužine, izmenično enosmerni promet, zaščita pred padajočim kamenjem, do 30. 9. 2023, med 7. in 17. uro. Dela bodo potekala na več lokacijah, zapora se prestavlja.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Možne občasne, do 15 minutne popolne zapore v delovnem času.R1-202, Meja Italija - Rateče: R1-202, Kranjska Gora - Rateče, pri Ratečah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev počivališča in parkirišča, do 16. 10. 2023.G1-5, Celje - Šmarjeta: G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Strmci, oviran promet, vzdrževalna dela.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, Harije - Zajelšje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 11. 2023.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, v Harijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja vodovoda, do 25. 11. 2023.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izgradnja vodovoda, do 25. 11. 2023.R3-747, Lenart - Sv. Trojica: R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 10. 2023.R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, oviran promet, rekonstrukcije ceste. Še vedno gradijo priključke na regionalno cesto. Promet poteka nemoteno.H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred priključkom Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.LG-211010, Dunajska cesta: Ljubljana, Dunajska cesta, na nadvozu čez obvoznico proti centru, dela, oviran promet, do 20. 10. 2023.R1-227, Ravne - Kotlje: R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča.R1-216, Ivančna Gorica - Krka: R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 23. 12. 2023.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje kolesarske povezave, do 15. 10. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, gradnje kanalizacije.G2-107, Celje - Šentjur: G2-107, Celje - Šentjur, Šentjur - Vrbno, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave.R2-439, Kobilje - Dobrovnik: R2-439, Kobilje - Dobrovnik, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske poti, do 30. 9. 2023.R2-409, Brezovica - Vrhnika: R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, oviran promet, novogradnje in obnove vodovoda.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, v Veliki Ligonji, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 9. 2023, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 7. in 17. uro.R3-609, Ajdovščina - Predmeja: R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 14. 11. 2023.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Mrše - Orehek pri Materiji, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja in ureditev ceste, do 6. 11. 2023.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 11. 2023.R2-415, Želodnik - Drtija: R2-415, Želodnik - Drtija, v Moravčah, izmenično enosmerni promet, obnova fasade, do 21. 11. 2023.R3-677, Nova Vas - Pišece: R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Pišecah, oviran promet, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 30. 9. 2023.R2-414, Kamnik - Ločica: R2-414, Kamnik - Vransko, v Soteski, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika.R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva cesta): R3-642, Ig - Ljubljana, na Igu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste (ukrepi za varnost otrok).R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Dražen Vrh - Trate, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, pri Obrnah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje državne kolesarske povezave, do 31. 12. 2023.R1-214, Stari Log - Dvor: R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje cestnega priključka, do 15. 12. 2023.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R1-209, Bled - Soteska: R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze (ujma2023).A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 9. 11. 2023.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Celje, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 2. 10. 2023.R2-406, Škofije - Lazaret: R2-406, Ankaran - Lazaret, v Ankaranu, oviran promet, popravilo podpornega zidu, do 21. 10. 2023.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 23. 12. 2023. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore. Vsako soboto do 23. decembra bo popolna zapora med 7.30 in 17. uro.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, Zajelše - Tominje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 11. 2023.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Rogaška Slatina - Celje, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 9. 2023.R2-440, Cankova - Kuzma: R2-440, Cankova - Kuzma, v Pertoči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 30. 9. 2023.R2-433, Lenart - Trate: R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti (trasa 9 in 11), do 21. 11. 2023.R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.G1-7, Obrov - Kozina: G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, oviran promet, izgradnja krožišča, do 30. 12. 2023.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 31. 10. 2023.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Mirna, do 21. 11. 2023.R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja hodnika za pešce.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, oviran promet, rekonstrukcija ceste.R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave, do 15. 12. 2023.R3-745, Janežovci - Dolge Njive: R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, izgradnje avtobusnih postajališč, do 31. 10. 2023.R1-203, Predel - Bovec: R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, izmenično enosmerni promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.R3-695, Gorenje - Soteska: R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 30. 10. 2023.G2-102, Peršeti - Most Na Soči: G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 16. 11. 2023, dve delovni zapori.R3-621, Kalce - Col: R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 30. 9. 2023.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste.R2-454, Miklavž - Hajdina: R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 13. 12. 2023.G1-1, Radlje - Brezno: G1-1, Dravograd - Maribor, Radlje - Brezno, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje kolesarske povezave.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 22. 12. 2023, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R2-439, Križevci - Žihlava: R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina.G2-102, Spodnja Idrija: G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 2. 12. 2023.R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, romet poteka po nadomestnem mostu.R1-201, Kraje - Hrušica: R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega omrežja.R2-449, Pesnica - Lenart: G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj