Na vsebino
/nasveti Več
/fsega Več
/uporabno

Prometno poročilo

Podatki posodobljeni: 21.07.2024, 17:00; Vir: dars

Nesreče

Na primorski avtocesti med izvozom in uvozom Postojna proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu.

Ovire

Na vipavski hitri cesti med Selom in Vogrskim proti Vrtojbi predmet na vozišču.

Zastoji

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na območju Bleda.

Tovorni promet

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

Delo na cesti

Zaprta je cesta Duplica - Kamnik, med Volčjim Potokom in bencinskim servisom do 22. 7.

Več o delovnih zaporah v prometni napovedi.

Delo na cesti

Podatki posodobljeni: 21.07.2024, 11:56; Vir: dars

/
R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Križaj, v Dolnji Prekopi, izmenično enosmerni promet, nanos materijala, do 22. 7. 2024.R3-658, Dobliče - Sveta Ana - Stari Trg: R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Tanči Gori, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 25. 7. 2024.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, oviran promet, popravilo vozišča.R3-663, Radovica - Ostriž: R3-663, Radovica - Ostriž, v Radovici, izmenično enosmerni promet, gradnja zidu ob cesti, do 31. 7. 2024.
R2-430, Maribor (Ptujska) - Hoče: R2-430, Hoče - Maribor, Tržaška cesta, oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024, med 20. in 5. uro zjutraj.G1-1, Maribor (C. Proletarskih Brigad - Tržaška C.): G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad, oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024.G1-1, Maribor (Koroški Most - cesta Proletarskih Brigad): G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad), oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024, med 20. in 5. uro zjutraj.G1-1, Maribor (c. Proletarskih Brigad - Tržaška cesta): G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na Cesti Proletarskih brigad, oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024, med 20 in 5. uro zjutraj.G1-1, Maribor (Koroški Most - cesta Proletarskih Brigad): G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad), med Gosposvedsko cesto in Borovo vasjo, oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024, med 20. in 5. uro zjutraj.R2-430, Maribor (Ptujska cesta) - Hoče: R2-430, Maribor - Hoče, na Tržaški cesti, oviran promet, barvanje talnih označb, do 25. 7. 2024, med 20. in 5. uro.R2-419, Šentjernej - Križaj: R2-419, Šentjernej - Križaj, v Dolnji Prekopi, izmenično enosmerni promet, nanos materijala, do 22. 7. 2024.A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana Rudnik - priključek Ljubljana center v smeri Kozarij, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.R3-658, Dobliče - Sveta Ana - Stari Trg: R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Tanči Gori, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 25. 7. 2024.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Koseze - priključek Ljubljana Podutik v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: R2-436, Počehova - Zg. Kungota, pri Dolenji Počehovi, izmenično enosmerni promet, asfaltiranje, do 31. 7. 2024.RT-929, Hoče - Pohorska Vzpenjača: RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, pri Slivniškem Pohorju, izmenično enosmerni promet, popravilo zidu, do 31. 7. 2024.R3-645, Zadvor - Šmartno Pri Litiji: R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Besnici, izmenično enosmerni promet, sanacije drsnega vozišča, do 23. 7. 2024.R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: R3-610, Marof - Žiri, pri Osojnici, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 8. 2024.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Petkovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, asfaltiranje, do 23. 7. 2024, od 7. do 19. ure.G2-102, Kalce - Logatec: G2-102, Kalce - Logatec, v Gorenjem Logatcu, na Tržaški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 5. 8. 2024, dnevno med 7. in 19. uro.R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Cesta na Ključ, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 15. 9. 2024.R3-707, Spodnja Selnica - Duh Na Ostrem Vrhu: R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Spodnjem Boču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija usada brežine, do 23. 7. 2024.R2-426, Pesje - Gorenje: R2-426, Pesje - Gorenje, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, odprava pomanjkljivosti po izgradnji kolesarske povezave, do 22. 7. 2024. Zaprta je kolesarska povezava Mozirje - Soteska in Gorenje.A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.R2-419, Novo mesto - Šentjernej: R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, oviran promet, popravilo vozišča.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izvedbe povezovalnega vodovoda, do 31. 7. 2024.R3-702, Trbonje - Vuhred: R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Dravčah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča in objektov, do 30. 7. 2024.R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Radljah ob Dravi, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 15. 8. 2024.R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: R1-225, Kamnik - Stahovica, most v Zgornjih Stranjah, izmenično enosmerni promet, popravilo mostu.A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana center - priključek Ljubljana Rudnik v smeri Malenc, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, sanacije posledic Ujme 2023, do 1. 10. 2024. Več delovnih zapor.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, Črna -Javorje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije ceste po Ujmi 2023, do 8. 9. 2024.R3-625, Bertoki - Gračišče: R3-625, Bertoki - Gračišče, Mohoreče - Galantiči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija bankine in vozišča, do 26. 8. 2024.R1-220, Krško - Brežice: R1-220, Krško - Brežice, pri Gornjem Lenartu, izmenično enosmerni promet, poškodba prepusta, do 31. 8. 2024.R3-638, Žirovnica - Begunje: R3-638, Žirovnica - Begunje, na Rodinah, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika in cestne razsvetljave, do 31. 7. 2024.R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 31. 7. 2024.R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, v Račah, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika, do 30. 8. 2024.R3-739, Janežovski Vrh - Destrnik: R3-739, Janežovski Vrh - Destrnik, v Destrniku, oviran promet, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda.RT-926, Sleme - Koprivna: RT-926, Sleme - Koprivna, pri Koprivni, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča in objektov, do 6. 10. 2024.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, razcep Koseze - predor Šentvid v smeri Jesenic, dela, oviran promet.H3 , Ljubljana - severna obvoznica: H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Dravlje - priključek Ljubljana Podutik v smeri Kosez, dela, oviran promet.R2-427, Latkova vas - Trbovlje: R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Marija Reki, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, Harije - Tominje, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 5. 1. 2025. Dela bodo potekala na različnih odsekih.R1-204, Dornberk - Štanjel: R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Štanjelu, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, Primož pri Ljubnem, na dveh odsekih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in sečnje dreves, do 3. 9. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.R1-225, Črnivec - Radmirje: R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Dolu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.R2-429, Odcep V Dobrno: R2-429, Odcep v Dobrno, na Dobrni, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 18. 11. 2024.R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Vitanju, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 30. 9. 2024.R2-428, Luče - Sestre Logar: R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, sanacija posledic ujme, do 1. 10. 2024. Na dveh odsekih.R3-738, Tržošče - Hotemež: R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Šentjanžu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 8. 2024.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnega priključka in priključka vodovoda, do 22. 7. 2024.R1-215, Trebnje - Mokronog: R1-215, Trebnje - Mokronog, v Trebnjem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 11. 10. 2024.RT-935, Fram - Cestnik - Areh: RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, izmenično enosmerni promet, obnova fasade na OŠ, do 13. 8. 2024.G1-4, Otiški Vrh - Sl Gradec: G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, občasno promet urejen izmenično enosmerno, popravilo vozišča in mostu, do 31. 12. 2024.RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Orehek pri Materiji - Trate, izmenično enosmerni promet, izgradnje vodovoda in ureditve ceste, do 18. 9. 2024.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Stojncih, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce in kolesarje ter komunalnih vodov, do 3. 8. 2024.R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), zaprt pas za zavijanje proti Preddvoru, popolna zapora lokalne ceste zaradi novogradnje mostov čez Kokro, do 1. 10. 2024.R3-643, Rakitna - Cerknica: R3-643, Rakitna - Cerknica, Gorenje Otave, izmenično enosmerni promet, gradnje avtobusnih postajlišč, do 1. 9. 2024.R2-444, Selo - Nova Gorica: R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Ajševici, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje nadomestnega mostu.A2-E70, Ljubljana - Obrežje: A2, Ljubljana - Obrežje, predor Debeli hrib - predor Mali Vrh v smeri Novega mesta, dela, zaprt odstavni pas.R2-408, Žiri - Trebija: R2-408, Žiri - Trebija, pri Kladju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežim, plazu in grape po ujmi, do 4. 9. 2024.R3-648, Videm - Pri Cerkvi - Struge: R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, v Kompoljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 9. 2024.R3-647, Mlačevo - Rašica: R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Malem Mlačevem, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 15. 10. 2024.R2-409, Vrhnika - Logatec: R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditev zelenic ob državni cesti, do 30. 8. 2024.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Železniki - Tolmin, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija brežine v območju navezave obvoznice Železniki, do 12. 9. 2024.G2-106, Žlebič - Kočevje: G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, izgradnje prometne infrastrukture, do 31. 8. 2024.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja kolesarske steze, do 31. 8. 2024.R3-688, Poljčane - Majšperk: R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu, do 2. 11. 2024.R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: R1-225, Kamnik - Stahovica, Kamnik - Spodnje Stranje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije vodovoda po Ujmi 2023, do 31. 8. 2024.R3-647, Mlačevo - Rašica: R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Veliki Račni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 11. 9. 2024.R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica - Vrhnika, pri Prelesju, izmenično enosmerni promet, sanacija poškodb po ujmi, do 31. 7. 2024.R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v kraju Srednja vas - Poljane, izmenično enosmerni promet, sanacija po ujmi, do 4. 9. 2024.R3-663, Radovica - Ostriž: R3-663, Radovica - Ostriž, v Radovici, izmenično enosmerni promet, gradnja zidu ob cesti, do 31. 7. 2024.G1-5, Zidani Most - Radeče: G1-5, Celje - Krško, v Zidanem Mostu, oviran promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 28. 8. 2024.R2-429, Višnja Vas - Dobrna: R2-429, Višnja vas - Dobrna, Pristova - Lemberg, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 18. 11. 2024.R1-225, Radmirje - Mozirje: R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, sanacije usada s kamnito zložbo in sanacije ceste, do 11. 9. 2024.A1-E57, Ljubljana - Maribor: A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste.A1-E57, Maribor - Ljubljana: A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.LC-299260, Ljubljanska cesta - Seidlova cesta: LC Novo mesto, Seidlova cesta, med Koštialovo ulico in Plavo laguno, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 31. 7. 2024.H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, izvoz 11 Dolga vas - uvoz Dolga vas v smeri Madžarske, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici hitre ceste.RT-940, Pregarje - Harije: RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 5. 1. 2025.R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Kamni Gorici, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda in kanalizacije, do 10. 8. 2024.A2-E61, Ljubljana - Karavanke: A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico avtoceste, do 31. 7. 2024.R1-212, Sodražica - Žlebič: R1-212, Sodražica - Žlebič, pri odcepu za Lipovšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 31. 7. 2024.R3-700, Oplotnica - Ložnica: R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestne gradnje mostu, do 27. 9. 2024.A2-E61, Karavanke - Ljubljana: A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 31. 7. 2024.R1-207, Črni Vrh - Col: R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, v Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.G2-102, Želin - Spodnja Idrija: G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Plužnjah, izmenično enosmerni promet, podiranje podpornega zidu.G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, usad vozišča in bankine.R2-409, Matavun - Kozina: R2-409, Kozina - Divača, v Kozini, Obvozna cesta, oviran promet, izvedba nove vzhodne obvoznice, do 1. 8. 2024.R3-614, Štanjel - Manče: R3-614, Štanjel - Manče, v Mančah, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), gradnje kanalizacijskega omrežja, do 27. 7. 2024. Obvoz: za osebna vozila bo obvoz urejen, za tovorna vozila obvoza ne bo.R3-754, Planina - Unec: R3-754, Planina - Unec, pri Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture.H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, prehod Dolga vas - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.RT-930, Pesek - Oplotnica: RT-930, Pesek - Oplotnica, pri odcepu za smučišče Jurgovo, izmenično enosmerni promet, novogradnja mostu, do 31. 10. 2024. Promet poteka po začasni deviaciji ob gradbišču.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.R2-433, Senarska - Lenart: R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.R2-409, Planina - Ravbarkomanda: R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.R2-425, Šentvid - Šoštanj: R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, na dveh odsekih, do 27. 9. 2024.R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, obnova cestišča, do 22. 10. 2024. Obvoz: po deviaciji.G2-112, Poljana - Ravne: G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča.G2-112, Ravne - Dravograd: G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 4. 12. 2024.R2-431, Gornji Dolič - Stranice: R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih, sanacija.G2-107, Šentjur - Mestinje: G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 7. 10. 2024.R1-219, Poljčane - Podplat: R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 31. 8. 2024.R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 31. 12. 2024.R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.R2-423, Šentjur - Črnolica: R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024.NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.R3-705, Ruše - Puščava: R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.R2-402, Gonjače - Dobrovo: R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.R2-432, Rogatec - Majšperk: R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 31. 8. 2024.R3-704, Ribnica - Brezno: R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 31. 8. 2024.RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.R1-228, Spuhlja - Zavrč: R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave. Dela potekajo na dveh odsekih.R1-203, Žaga - Kobarid: R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 20. 5. 2025.R2-428, Radmirje - Luče: R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.R2-403, Kneža - Podbrdo: R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazov Grahovo, do 19. 12. 2024.R2-425, Poljana - Šentvid: R2-425, Poljana - Šentvid, izmenično enosmerni promet, ureditve zalednih grap plazu in sanacije ceste po Ujmi 2023, do 29. 11. 2024.RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-424, Boštanj - Planina: R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz, do 4. 9. 2024.G1-1, Brezno - Ruta: G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 30. 10. 2024.R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča in sanacija plazu, do 5. 11. 2024.R3-696, Velenje - Škale: R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.R3-642, Vrhnika - Podpeč: R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).H4 , Razdrto - Nova Gorica: H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.R1-221, Izlake - Zagorje: R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 22. 7. 2024.R1-209, Lesce - Bled: R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 31. 12. 2024.R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.G2-108, Litija - Zagorje: G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.G2-107, Mestinje - Podplat: G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 31. 8. 2024.R1-204, Štanjel - Dutovlje: R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.G2-107, Podplat - Rogatec: G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 31. 8. 2024.R2-408, Logatec - Žiri: R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.R2-409, Postojna - Razdrto: R2-409, Postojna - Razdrto, v Hraščah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 7. 2024.RT-912, Novaki - Cerkno: RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut), sanacija zidov in obnova ceste, do 31. 7. 2024. Občasne popolne zapore samo od ponedeljka do petka med 10. in 15. uro.R2-403, Podrošt - Češnjica: R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 28. 9. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov. Popolne zapore med 7. in 17. uro.R3-734, Vitomarci - Gabrnik: R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, promet poteka po nadomestnem mostu, do 9. 8. 2024.
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj