Na vsebino

Po mojem mnenju policisti niso delali pravilno ...

Imel sem postopek s policisti, ki so me kaznovali. Mislim, da niso delali pravilno in me zanima kaj lahko naredim?

Odvetnik odgovarja

Da bi lahko podal podrobnejši odgovor imam premalo informacij, saj iz samega vprašanja ni jasno ali bralec ni zadovoljen z izrečeno globo ali z delom policistov. Ne glede na opisano ima v obeh primerih možnost pravnih sredstev.

Če vam je bila izrečena globa in se z njo ne strinjate, ker smatrate, da prekrška niste storili imate možnost pravnega sredstva. Vložite lahko ugovor ali zahtevo za sodno varstvo odvisno od postopa v katerem vam je bil plačilni nalog ali odločba o prekršku izdana. O pravnem sredstvu odloča prekrškovni organ ali pa zadevo odstopi v odločanje na okrajno sodišče k tako imenovanemu »sodniku za prekrške«, ki nato meritorno odloči. Pri tem je potrebno še pojasniti, da v primeru vložitve ugovora ali zahteve za sodno varstvo gole ne morete več plačati v polovičnem znesku.

V kolikor pa niste zadovoljni z delom policistov in smatrate, da so policisti nekaj naredili »narobe« ali pa nečesa niso naredili lahko na podlagi določil Zakona o nalogah in pooblastilih policije vložite pritožbo zoper delo policistov. Pritožbo je potrebno vložiti v roku 45 dni, pisno, ustno na zapisnik ali elektronsko podpisano z varnim elektronskim podpisom, na Ministrstvu za notranje zadeve. Ministrstvo nato v sodelovanju z enoto v kateri dela policist odločil ali bo pritožba obravnavana v pomiritvenem postopku (v enoti v kateri policist dela) ali neposredno na senatu. Bistvena razlika je tudi v tem, da v kolikor se oseba ne strinja z ugotovitvami pomiritvenega postopka, lahko zahteva nadaljevanje postopka na senatu. Odločitev senata je dokončna in lahko pritožbo sprejme kot utemeljeno ali zavrže kot neutemeljeno.

V pritožbenem postopku se ugotavljajo samo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporabe policijskih pooblastil. V postopku se ne obravnavajo ugovori ali zahteve za sodno varstvo v prekrškovnem postopku niti ne različna pisanja ali pobude, zlasti kadar se nanašajo na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije ali pomenijo pritožbo zoper postopke ali dejanja policistov, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog.

Zelo pomembno je poudariti (ker so stranke mnogokrat razočarane), da se v pritožbenem postopku ne ugotavlja ali je pritožnik storil ali ni storil prekrška. Ravno tako se v tem postopku ne ugotavlja niti disciplinske, odškodninske, prekrškovna ali kazenske odgovornosti policista. Vse opisano se ugotavlja v posebnih postopkih, ki jih je potrebno sprožiti.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj