Na vsebino

Oprostitev plačila NUSZ

Bralec plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Navaja, da je slišal, da v Občini Črnomelj velja oprostitev plačila za nove gradnje. Zanima ga v katerem predpisu je določena obveznost plačevanja in oprostitev plačila NUSZ.

Odvetnik odgovarja

Plačilo NUSZ je bilo urejeno v več zakonih, ki so bili s sprejetjem Zakona o davku na nepremičnine – ZDavNepr razveljavljeni. Vendar pa je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 razveljavilo prej navedeni zakon in posledično so v veljavo zoper stopile določbe zakonov, ki urejajo plačilo NUSZ. Gre predvsem za določene člene Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).

Občine na svojih območjih sprejmejo odloke o plačilu NUSZ in morebitnih oprostitvah le teh, ki morajo biti skladni s prej navedenimi zakonskimi določili. V Občini Črnomelj trenutno velja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črnomelj objavljen v Uradnem listu RS št. 79/2019 z dne 24.12.2019, ki se uporablja od 1.1. 2020 (Odlok).

Odlok v 16. členu določa tudi primere ko je zavezanec za plačilo NUSZ oproščen plačila. Med njimi je določeno tudi, da oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek.

Petletna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva pravnomočnosti odločbe o priznanju oprostitve, ki se izda na podlagi vloge zavezanca.

Glede na opisano je potrebno oddati vlogo na Občino Črnomelj, ki potem izda ustrezno odločbo. Ker Odlok ne določa ali in katere priloge je potrebno priložiti vlogi, predlagam, da se za podrobnejše informacije bralec obrne na Občino Črnomelj ali pregleda spletno stran.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj