Na vsebino

Gradnja čez mejo

Bralka navaja, da je po ureditvi meje s sosedi ugotovila, da sosedov oporni zid sega približno en meter na njeno zemljišče. Sosedi na opozorilo po odstranitvi zidu ne reagirajo in ga ne želijo odstraniti z izgovorom, da ga niso postavili oni.

Bralko zanima ali ima kakšne pravne možnosti po zahtevku, da odstranijo zid, zanimajo jo tudi kolikšen mora biti odmik od meje?

Odvetnik odgovarja

Zahtevane odmike od meje urejajo prostorski načrti občine. Temeljni je OPN (občinski prostorski načrt) občine pa sprejemajo tudi prostorske izvedbene pogoje (PIP). S prej navedenima predpisoma je tudi določeno kolikšen mora biti odmik od parcelnih mej za posamezne posege v prostor. Glede na opisano in upoštevaje dejstvo, da nisem strokovnjak s področja urejanja prostora, ne morem konkretno odgovoriti na to vprašanje, še posebej zato, ker bi bralka lahko živela na območju občine, kjer velja PIP, ki določa odmik od meje. Po pregledu OPN za občino Črnomelj ugotavljam, da je v 64. členu določeno, da je odmik objektov od mej sosednjih zemljišč:

– 1,5 m – za vse pomožne objekte, razen za ograje, podporne in oporne zidove, urbano opremo ter parterne ureditve, pri katerih je najbolj izpostavljen del odmaknjen minimalno 0,5 m.

Bralka lahko naredi prijavno na pristojno inšpekcijsko službo, da bo le ta ugotovila morebitne napake gradnje. Seveda pa lahko bralka postavi tudi zahtevek za prenehanje poseganja v njeno lastninsko pravico. Ima pa tudi možnost, da skladno s Stvarnopravnim zakonikom, predlaga ureditev medsebojnih razmerij. V tem nepravdnem postopku lahko sodišče graditelju naloži, da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje. Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine, lahko sodišče določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med sosednjima nepremičninama. Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine, zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine, potem ko je izvedel za gradnjo.

Seveda pa je potrebno upoštevati tudi kdaj je bil oporni zid zgrajen. Če je bil zgrajen pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika (pred 2002) potem veljajo povsem druga pravila in se uporabljajo pravila ZTLR (Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih), ki je določal drugačne pogoje in pravila.

Brez konkretnega pregleda dokumentacije in ugotovitve vseh relevantnih okoliščin primera, konkretnejšega odgovora ne morem podati.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj