Na vsebino

Vprašanja bralcev - odgovori z Občine Črnomelj

Na podlagi objave dne 16. Junija 2021 na spletni strani Radio Odeon smo prejeli še nekaj podvprašanj naših bralcev, ki smo jih posredovali v kabinet črnomaljskega župana:

"- kaj pomeni, da bo spletna stran osvežena in dopolnjena v kratkem. Imate konkreten datum?

- v kateri fazi je izdelava novelacije strategije Občine Črnomelj? Kdo je izvajalec? Na kakšen način je ali bo javnost o tem obveščena? Bodo potekale kakšne delavnice?

- gradivo za seje je dostopno vsem, vendar je namenjeno občinskim svetnikom in je zato prepodrobno in prezahtevno za nas, občane. Potrebujemo kratke in jedrnate informacije (ne mi, občan).

- eden ob bralcev je zapisal, da Management mestnih središč ne pomeni izvedbo prireditev (konkretno treh prireditev v mestu) ampak naj bi šlo za izmenjavo dobrih praks in primerjavo med urbanisti, ki so povezani v tem projektu. Obenem tudi sprašuje kdo je »mestni urbanist« v Črnomlju?"

Tudi tokrat so bili v županovem kabinetu ažurni. Včeraj so nam poslali naslednje odgovore:

"Spoštovani,

spletna stran bo s projekti v izvajanju dopolnjena predvidoma do sredine julija in se bo sproti tudi posodabljala, dokler ne bo vzpostavljena nova. Zavedamo se, da je obveščenost občanov ključnega pomena in predvsem si želimo dobre in prijazne komunikacije z občani. Ravno zato smo pristopili k obnovi spletne strani, s katero bi radi potek komunikacije z občani in obveščenost tudi strateško podkrepili z novimi pristopi.

K novelaciji strategije smo pristopili zaradi uskladitve s strateškimi usmeritvami in razvojnimi cilji, ki so zapisani v novih programskih dokumentih in so, oziroma bodo, podlaga za črpanje EU sredstev. Novelacijo strategije skupaj s službami Občine Črnomelj pripravlja podjetje RHD raziskovanje, poslovno svetovanje, d.o.o.. Glede na to, da je bila Strategija razvoja Občine Črnomelj narejena in potrjena v letu 2018 in velja do 2025, se je občina odločila le za novelacijo, in sicer zaradi uskladitve strategije s programskimi dokumenti za novo programsko obdobje 2021-2027. Čez poletje bo izvedena enaka anketa kot pri veljavni strategiji, da bo v novelacijo vključena tudi primerjava rezultatov. Torej gre za novelacijo, pri kateri je prioritetna uskladitev vizije s programskimi dokumenti za črpanje EU sredstev, saj si želimo počrpati čim več EU sredstev.

Projekt »Management mestnih središč« - MMS predstavlja pristop spodbujanja podjetništva v mestnih jedrih, ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov. Povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja rešitev, ki stremi k privabljanju več obiskovalcev in nove ponudbe v mestna jedra. To povezovanje naj bi s časom, v kolikor se izkaže interes, prevzel t.i. mestni manager (ni nujno mestni urbanist). Sicer je urbanist pri nas mag. Marija Prašin Kolbezen. Prireditve, ki jih izvajamo v Črnomlju, so le del ukrepov za oživitev mestnega jedra, saj so se izkazale kot odlična povezava med dejavnostmi in so dobro sprejete ter obiskane.

Sicer pa Občina Črnomelj za oživitev mestnega jedra izvaja tudi druge ukrepe, ki so ključni za lepšo podobo mestnega središča in so osnova za oživitev mestnega jedra. Gre za sofinanciranje obnove fasad, streh in drugih ureditev v mestnem jedru, načrtno obnovo javnih stavb in talnih površin, ki je odvisna od razpoložljivih proračunskih in drugih sredstev. Vsled tega velja omeniti, da se obnova mestnega jedra izvaja z malimi koraki, a vendar premišljeno in celovito. Pomembno je omeniti tudi sredstva za pospeševanje gospodarstva kot na primer sredstva za spodbujanje malih obrti, oprostitev občinske takse za namen oglaševanja, sredstva za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru idr.. Ti ukrepi so povezani tudi s promocijo ponudbe v mestnem jedru, akcijami, popusti, izobraževanji in drugimi aktivnostmi, s katerimi vplivamo tudi na spreminjanje nakupovalnih navad prebivalcev, npr. slednje spodbujamo s sobotno tržnico ter tudi snujemo nov projekt tržne ulice, ki bo zaživela po prekategorizaciji državne ceste v občinsko. Na prireditvah, ki so v mestnem jedru, lokalnim ponudnikom nudimo možnost brezplačne stojnice, kjer se lahko predstavijo.

Sodelovanje v neformalnem združenju MMS je koristno že zaradi sodelovanja med mesti s podobno problematiko in izmenjavo dobrih praks v procesih revitalizacije različnih mestnih središč. Prireditve so torej le eden od ukrepov za oživitev mestnega jedra. Z njimi pomagamo trgovcem in gostincem iz mestnega jedra pri utrditvi položaja tako, da bodo lahko postali bolj prepoznavni in konkurenčni. V sklopu projekta Management mestnih središč je bila izdana tudi publikacija https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/mestna_sredisca/tcm_publikacija_2017.pdf, kjer je na strani 15 predstavljen tudi Črnomelj.

Prijazen pozdrav."

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj