Na vsebino

Ljudje ob Kolpi: Janez Mihael Žagar

Zdravnik, veterinar in botanik Janez Mihael pl. Žagar (tudi Johann Baptist Michael von Sagar) se je rodil 2. decembra 1732 v Damlju, umrl pa je 18. julija 1813 v Pragi.

V življenjepisu, ki ga je narekoval pisarju v Ihlavi Žagar navaja, da se je rodil drugega dne prvega zimskega meseca (različni avtorji navajajo različne rojstne datume).

Tukaj počiva tisti Sagar, ki je bil v mladosti pastir in je kot študent živel od miloščine, končno je postal doktor, fizik in pisatelj in je bil za svoje zasluge povišan v plemiški stan. Vedno je živel v revščini, od nesreče preganjan in ravno tako reven leži tudi tukaj. Bil je previden z zakramenti za umirajoče 18. julija 1813 ob 12. uri in je mirno zaspal z blaženim srcem v 81. letu svojega zaslužnega in slavnega življenja.

Maria Veronica Guitler

Prevod napisa na nagrobni plošči v Pragi v latinščini in nemščini.

Belokranjec, eden vodilnih veterinarjev osemnajstega stoletja

V različnih virih je Žagarjevo ime zapisano tudi kot: Jan Krtitel Michael Sagar, Jan Michael Sagar, Johann Baptist Michael von Sagar, Joahnn Michael Sagar, J. B. Michaelis Sagar, Joanne Baptista Michaele Sagar ... Nekateri avtorji so o njem napačno pisali, da je Poljak – do te napake je prišlo, ker je sam o sebi pisal, da je iz Damlja v Poljanski dolini (nemško Pöland) in nekdo je potem napačno povzel, da prihaja iz Poljske… Žagar je bil mogoče še bolj kot veterinar znan kot eden najboljših zdravnikov, piscev medicinskih del in predvsem botanik in naravoslovec.

Starša sta bila kmeta in mlinarja, oče se je ukvarjal tudi s kovaštvom. V otroštvu in mladosti je ves čas bolehal in bil zaradi tega zelo slaboten in zato nezmožen za težja dela in je zato večinoma pasel živino: drobnico, govedo in prašiče. Posebno v jesenskem in zimskem času je odhajal s prašiči na večdnevno nomadsko pašo po hrastovih gozdovih na Hrvaško. V poznejših znanstvenih razpravah se velikokrat sklicuje na svoje izkušnje, ki jih je pridobil kot pastir, ki je vse dneve preživel s čredo. Prva večja vas ob Damlju je bil Svinjski Vrh, ker so tukaj redili veliko prašičev na prostem. Pred 100 leti so prebivalci spremenili to »žaljivo« ime v Sinji Vrh. Tako je tudi 20. decembra 1747 žiril (pasel na žiru) v okolici Lukovdola veliko čredo prašičev in ponoči ga je spečega prekril sneg. Hudo je zbolel in se iz kome (v domači hiši) zbudil šele 16. januarja. Njegove prve besed naj bi bile: »Jure, jaz grem v šole«. Že prej je vedno govoril o tem saj je poleg želje po izobrazbi vedel, da je to edini način, da se izogne težaškemu delu, ki ga fizično ni zmogel. Oče za njegove želje ni imel posluha, mati je imela več razumevanja a ni mogla pomagati. Ker prošnje niso pomagale je dan pred svojim 16 rojstnim dnem pobegnil od doma in padel na kolena pred vikarjem Luko Jurkovičem na Svinjskem Vrhu, da ga ta nauči abecede. Pozneje je oče pristal, da mladi Miha ostane v šoli, a zato ni bil pripravljen prispevati nobenega denarja, prav tako je zahteval, da se s tem odreče vsem svojim dednim pravicam. Očitno je bil deček zelo inteligenten saj je Jurkovič mladega Žagarja v letu dni naučil brati in pisati, dobil pa je tudi osnove v latinščini v kateri je lahko sestavljal enostavne stavke. Prvega oktobra 1749 se odpravi v šole – peš iz Damlja preko Karlovca in Zagreba v Križevce k Pavlincem. Ob slovesu mu mati da na pot 14 zibcenerjev, 6 srajc, hlače in suknjič. S tem naj bi družina z njim opravila. Mati prihodnje leto umre na porodu 14 otroka. V šoli je kljub hudi revščini in nenehni lakoti (poleg juhe ki jo dobi pri menihih Pavlincih se hrani z beračenjem po meščanskih hišah) med najboljšimi. Po dveh letih šolanja mora Križevce zaradi hude bolezni (med drugim preboli tudi malarijo) in splošne opešanosti zapustiti. Doma v Damlju po letu dni - po njegovi razlagi okreva z uživanjem jagod trte lipovke in rastline krvenke (Lythrum salicaria). Tej pripisuje posebno moč in se pozneje od nje menda nikoli več ne loči. Ko po materini zapuščini dobi 8 goldinarjev in oče temu doda še ene hlače in suknjo iz domačega lanenega platna se ponovno odpravi v šolo. Na poti se ustavi pri stricu v Sisku, ki ga pregovori naj gre raje k jezuitom v Zagreb kjer bo klima za njegovo krhko zdravje ugodnejša. Pešači najprej v Križevce po spričevalo, potem pa gre v Zagreb. Od doma do šole v Zagrebu potuje mesec dni. Tudi v Zagrebu se preživlja z beračenjem a tam sreča več rojakov, ki mu občasno pomagajo. Ko kmečki puntarji grozijo z napadom na Zagreb, se odločno postavi v bran mesta in prostovoljno stopi med mušketirje. Po štirih letih z odliko konča šolo. Ponovno, tokrat zadnjič se odpravi domov v Damelj. Tukaj se končno pobota z očetom, ki je ponosen na njegove dosežke. Oče mu da 12 goldinarjev, najstarejši brat Matija 6, žlahta zbere še 4 in z odličnim spričevalom po belokranjskih in dolenjskih gradovih naberači še 12 goldinarjev. S tem »bogastvom« se leta 1755 odpravi na študij filozofije k jezuitom v Gradec. Že prihodnje leto pa nadaljuje študij na Dunaju, najprej fizike, nato medicine. Preživlja se z inštrukcijami, pridobi pa tudi Knafljevo štipendijo (100 goldinarjev letno). Za velikonočne praznike 1757 leta od mecena dobi svojo prvo »nemško« obleko. Takrat dokončno in za vselej opravi z belo laneno obleko Belokranjcev in Hrvatov, saj se pozneje »oblači le po nemški«.

Doktorske izpite opravi 26. februarja 1762 z odliko, čeprav so v komisiji tudi znanstveniki, ki se ne strinjajo z revolucionarnimi Žagarjevimi idejami. To je tudi čas velikih reform in družbenih sprememb cesarice Marije Terezije in Jožefa I. Ko odda v tisk disertacijo »De Salicaria« z desetimi tezami jo njemu sovražno naklonjen profesor Crantz vzame in nese baronu Gerardu van Swietnu, takrat glavnemu zdravniku v cesarstvu, zaupniku cesarice Marije Terezije. Na vsak način hočejo preprečiti tisk disertacije. Po hudem besednem dvoboju Mihael Žagar dobi dovoljenje za tisk a brez 10 tez, saj je van Swieten o umiku teh tez že obvestil cesarico in poti nazaj ni bilo. Zagovor disertacije, ki je trajal dve uri in pol je opravil 13. avgusta 1762. Ves čas zagovora je v rokah držal krvenko, med predstavljanjem tez pa je sprožil veliko aplavzov in vzklikov številnega strokovnega občinstva. Profesor Crantz je zagovor disertacije zaradi propada njegove teorije zapustil v hudi jezi in se edini ni rokoval z mladim doktorjem. Pozneje, pri zagovoru druge disertacije kjer je mentor Crantz, Žagar ovrže številne trditve o zdravljenju sifilisa in hudo osramoti profesorja. Da bi ga utišali so morali angažirat van Swietna.

Povabljen je bil na delo na Moravsko in se je aprila 1763 tam tudi naselil. S cesarskim dekretom (na predlog van Swietna, ob močni konkurenci) je bil 3. septembra nameščen za glavnega fizika v Jihlavi. Tam je ustvaril obsežno, moderno in zelo uspešno prakso medicine, veterine, botanike in mineralogije. Leta 1766 se poroči z menda največjo lepotico na Moravskem Marijo Terezijo Klein, zaradi nje tudi zavrne službo fizika v Varaždinu. Kako banalno – njemu zelo izkušenemu zdravniku, ki je opisal kako so doma ob porodu oživili bratca, ki ni zadihal v njegovi odsotnosti ženi pri porodu pomaga neizšolana babica, ki zašuštra porodnico in novorojenčka, ki v naslednjih dneh tudi umreta. Iz neznanih vzrokov – ki zagotovo niso bili strokovni (verjetno je bila kriva njegova samosvoja in vzkipljiva narava) je 1783 zapustil dobro plačano delovno mesto državnega uslužbenca in se preselil k hčerki Mariji Veroniki von Guitler v Prago in nadaljeval delo kot samostojni raziskovalec. Pred tem je zelo suvereno dobil sodni spor z dr. Czapko, ki mu je bila zagrožena pogojna kazen izgona iz dežele, če bi nadaljeval z žalitvami Žagarja. Javno se je moral opravičiti in preklicati svoje navedbe. Mogoče pa je to ustvarilo hud razkol z Moravskimi oblastmi, zaradi česar je odšel? Iz njegovega zelo obsežnega znanstvenega dela je nujno omeniti samostojno objavo vsaj 13 knjig. Nekaj spisov je bilo priključenih drugim objavljenim delom. objavljal pa je še številne samostojne razprave. Ugotovitve za katere je menil, da bi morale priti do uporabnikov – tudi kmetov je dal prevajati v nemščino. Zelo dober je bil v latinščini, grščini in francoščini, v nemščini pa premalo samozavesten za pisanje zahtevnejših razprav. Nozološki sistem, ki je pomenil odmik od takratne medicinske doktrine v avstrijskem cesarstvu je objavil vsaj petkrat. Tega stare zdravstvene strukture niso mogle sprejeti. Med prvimi (ali celo prvi?) je natančno opisal kužno bolezen pri živalih: slinavko in parkljevko in dokazal njeno nalezljivost. Uvedel je tudi cepljenje proti kozam z živo vakcino (uveljavitev njegove doktrine je več let zadrževal Van Swieten). Zelo zgodaj se je pridružil novo uveljavljenemu sistemu klasifikacije C. Linneja. V Pragi je ustvaril bogato knjižnico, katere usoda pa danes ni znana. Iz balneološkega področja sta znani njegovi razpravi o Moravskih zdravilnih vrelcih Pozdátka in Petrkov. V starosti se je veliko posvečal tudi zbiranju etnološkega gradiva.

Leta 1775 je bil izvoljen za člana nemške akademije »Naturae curiosorum« v Anspachu, 1776 pa mu je Marija Terezija podelila dedno plemstvo z vzdevkom »Nobilis de Sagar«, ki mu je pripadel tudi grb. Večkrat je zavrnil akademsko kariero v Nemčiji, Avstriji in Rusiji kjer so mu ponujali vodenje ali ustanovitev novih kateder na univerzah. Ruski veleposlanik je prišel k njemu s ponudbo za vodjo katedre na univerzi v St. Peterburgu za plačo 2.000 goldinarjev. Menda je pričakoval imenovanje za dvornega zdravnika, tako da je v tem pričakovanju zavrnil tudi ponudbo za glavnega veterinarja v cesarstvu.

Rodnega Damlja po odhodu na študij nikoli več ni obiskal, a ga je očitno imel vedno v srcu, saj je v oporoki zapustil denarno volilo vsem svojim nečakom v Beli krajini. Umrl je 18. julija 1813 v Pragi kjer je tudi pokopan. Na pokopališču je še ohranjena nagrobna plošča.

Belokranjsko muzejsko društvo se ga je spomnilo s postavitvijo skromne spominske plošče pred zdravstveno ambulanto na Vinici.

O življenju in delu J. M. Žagarja je veliko (tudi napačnih) zapisov, najbolj celovito pa sta ga opisala dr. Drago Mušič in dr. Janez Batis, tajnik SAZU.

Zanimivo:

Žagar je v latinščini napisal knjižico o slinavki in parkljevki, ki je razsajala po Moravskem leta 1764 in dodal tudi razpravo o najpogostejših kužnih boleznih pri govedu in preventivnih sredstvih za njihovo zatiranje.

V razpravi o posebni bolezni ovac in koz (iz Zbirke najodličnejših spisov iz živinozdravništva 1786) natančno našteva botanična imena krmnih rastlin. Priporoča tudi semena, ki jih je mogoče dobiti v Dunajskem botaničnem vrtu. Hvali podobno početje angleških kolegov, a jih krca, ker navajajo le domača imena, ne pa latinskih, ker si s tem drugi ne morejo pomagati. Tukaj v znanstvena dognanja vpleta tudi lastne pastirske izkušnje iz mladosti. Razpravo zaključi z mislijo, da je ni bolezni za katero ne bi obstajalo zdravilo v naravi, samo poznamo ga še ne. Tudi živinozdravnikom svetuje, da bi morali svoje znanje nadgraditi s tradicionalnimi metodami izkušenih pastirjev.

Uporaba soli v prehrani živali je bila očitno takrat ob Kolpi že poznana (tovorili so jo z Reke skozi Gorski kotar v Pokolpje) in jo svetuje tudi Moravskim kmetom in oblastem predlaga kakšna (najcenejša) sol naj se nabavi, da bo vsem dostopna v zadostnih količinah.

O prehrani drobnice povzema rimskega Vergila: »prvo, kar pesem moja ukazuje, je to, da naj ovce grizejo v hlevih seno, dokler se ne vrne poletje. Praproti dosti in slame naj tla jim pokriva…« »… dalje je treba dajati kozam še zelenega listja v zimi rastoče robide in s svežo vodo jih pojiti…«

Moravskim rejcem drobnice svetuje gradnjo ovčnjakov po vzoru rejcev ob Kolpi: odprtih ali polodprtih staj, ki so zelo zračne, nudijo pa zaščito pred volkom in medvedom. Nad delom ovčnjaka je dobrodošla streha, ograda pa mora biti tako visoka in močna da zveri ne morejo skoznjo. V vaseh ob Kolpi so bile stene visoke ograde le redko zidane ali suho zložene iz kamna, največkrat so bili to z leskovino ali vrbovino pleteni 2 in več metrov visoki ploti. Na sredini so peterokotne jasli.

Tovrstne prezimovalne in nočne ograde so bile poznane tudi drugod po Balkanu kot: mrgare, tezge in torovi… Tudi to je dediščina belokranjske uskoške zgodovine, saj drugod po Kranjskem tega niso poznali.

Za odpravljanje težav kmetov na Moravskem z boleznimi žit: snetljivost, rja, rženik, rožički…priporoča metode profilakse »kot jih uporabljajo kmetje v ljubi domovini Kranjski…«

V eni od razprav tudi piše da ljudje ob Kolpi pri reševanju utopljencev uporabljajo kot metodo oživljanja - vpihavanja zraka usta na usta (vsaj začetek 18. stoletja, ali celo prej!), kar drugod ni bilo poznano. Kot verjetno eden redkih zdravnikov tistega časa je tudi uporabljal to metodo, ki jo je seveda tudi izpopolnil z odstranjevanjem vode iz dihal.

Kot eno od bolezni opisuje Žagar tudi nostalgijo – gorečo željo po snidenju s starši, sorodniki, domačim krajem. Posledice te bolezni so lahko zelo hude, neozdravljive. Edino zdravilo, ki ga pozna je obisk domačih…

Vir: KP Kolpa
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj