Na vsebino

Trenutne cene komunalnih storitev bodo težko obdržali

Metliški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi poslovni načrt Komunale Metlika za leto 2022. Poslovanje Komunale Metlika je bilo lani pozitivno, saj so ustvarili devet tisoč evrov dobička. Tudi za letos načrtujejo dobiček, a skoraj polovico manjšega. Zaradi izjemno negotovih razmer na trgu, predvsem ko gre za cene, pričakujejo namreč zelo zahtevno leto.

Naložbe v vozni park

Lani so uspeli izvesti dve večji naložbi v skupni vrednosti 170 tisoč evrov. Kupili so novo smetarsko vozilo in parcele ob obstoječem komunalnem zemljišču na sedežu podjetja. V letošnji plan so vključili precej širok nabor investicij v skupni vrednosti dobrih 228 tisoč evrov. Največji strošek predstavlja nakup stroja za čiščenje, saj so se lani od stare in popolnoma dotrajane rolbe dokončno poslovili. Načrtujejo tudi nakup rabljenega večopravilnega vozila s cisterno ter nakup prikolice za prevoz delovnih strojev. Lotiti se nameravajo tudi prenove spodnjih prostorov upravne zgradbe.

Lani najmanj prodane vode v zadnjih letih

V lanskem letu je z izgradnjo vodovoda Bočka, delež prebivalcev metliške občine, ki so oskrbovani s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, presegel 99 odstotkov. V občini je tako le še peščica gospodinjstev, kjer ni javnega vodovoda. V letošnjem letu načrtujejo zaključek menjave starih vodomerjev oziroma popolni prehod na daljinsko odčitavanje porabe vode. S tem bodo zmanjšali možnost večjih vodnih izgub pri gospodinjstvih in se izognili nejevolji ob polletnih poračunih, saj se morebitna večja poraba gospodinjstva tekoče razporedi.

Lani so zabeležili najmanjšo količino prodane vode v zadnjih šestih letih. Padec beležijo predvsem pri pravnih osebah in zidanicah. Za letos načrtujejo nekoliko manjšo, a primerljivo količino skupne prodane vode. Se pa zaradi novogradenj vsako leto nekoliko povečuje število vodovodnih priključkov.

Tretjina kanalizacijskega omrežja potrebna obnove

Komunala Metlika upravlja 56 kilometrov kanalizacijskega omrežja in približno 1.900 kanalizacijskih priključkov. Na kanalizacijo je priključenih približno 60 odstotkov občanov. Število malih čistilnih naprav raste počasi, pa vendar se bližajo številu sto.

Lani so na kanalizacijsko omrežje priklopili del vasi Grabrovec ter del Cankarjeve ulice v Metliki pri čistilni napravi. Prav tako se je na sistem priklopil kamp v Križevski vasi, ki ima lastno črpališče. Najbolj kritičen je več kot 20 let star kanalizacijski sistem v vasi Krasinec, ki bo, podobno kot kanalizacijsko omrežje na Svržakih, letos dočakal obnovo. Obnove je sicer potrebna približno tretjina kanalizacijskega sistema v občini. Problematično je tudi na območju vasi Radoviči in Otok, težave so še v Podzemlju, kjer v poletnem času kapacitete zaradi tamkajšnjega kampa ne zadoščajo za učinkovito čiščenje odpadne komunalne vode.

Po deležu ločeno zbranih odpadkov zaostajajo

Komunala Metlika po deležu ločeno zbranih odpadkov po zadnjih podatkih ne sodi med uspešnejša komunalna podjetja. Da bi ne preveč spodbudne kazalce ločevanja odpadkov izboljšali, načrtujejo v letošnjem letu številne promocijske aktivnosti, s katerimi želijo dvigniti ozaveščenost uporabnikov. »Brez angažmaja in želje po urejenem mestu in prispevku k zdravemu okolju vseh občanov, bomo kazalce težko bistveno izboljšali. Ne najmanj pomembno pa je, da z večjim ločevanjem lahko vplivamo tudi na naše položnice, saj s tem zmanjšamo odvoz, predelavo in odlaganje v okviru CeROD-a. Povečanje deleža za eno odstotno točko zmanjša skupne stroške po oceni za približno 5.000 evrov,« opozarjajo na komunalnem javnem podjetju.

Trenutne cene bo težko obdržati

Ob pretresih v svetovnem gospodarstvu, izjemnih pritiskih na cene in posledično visoki inflaciji, je težko pričakovati, da bodo cene komunalnih storitev ostale nespremenjene, pravijo na Komunali Metlika. Stroški energije, goriv, poštnih storitev, zavarovanj, materialov, gradbenega materiala, asfalta ter ponoven dvig minimalne plače, v pretežni meri vplivajo tudi na njihove kalkulacije cen. »Res je, da bo to dodaten razlog za iskanje prihrankov in racionalizacije procesov, zato tudi naš stalni cilj, da rast komunalne položnice naj ne bi bila višja od inflacije v državi. Vendar ob upoštevanju, da je bila inflacija v preteklem letu 4,9 odstotna, mi pa cen nismo spreminjali, slika ni ravno obetajoča,« so še zapisali v letošnjem načrtu dela Komunale Metlika.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj