Na vsebino

Komasacija in odtujitev nepremičnine

Bralec je poslal vprašanje, ki ga objavljam nepopravljeno :«Sklep dedovanja je bil izdan leta 2009. Potem moraš čakati 15 let da predaš naslednjemu dediču in se tako izogneš davku. Med tem časom je bil postopek komasacije - 2015. In bi se naj od datuma odločbe o komasaciji ponovno začelo šteti 15 let.« Zanima ga ali je to res ali ne?

Odvetnik odgovarja

Vprašanje je dokaj nejasno in bralec ne pove o katerem davku govori ali o dohodnini, ki se plača od dobička pri odsvojitvi nepremičnin ali govori o prometnemu davku.

Pri plačilu davka na promet z nepremičninami je popolnoma vseeno kdaj je bila premičnina pridobljena in kdaj ne. Opisani davek določa Zakon o davku na promet z nepremičninami ZDPN-2, ki določa kdaj se plača ta davke in sicer se plača pri vsakem odplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini, med katere zakon šteje tudi:

  • zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
  • finančni najem nepremičnine;
  • prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
  • prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
  • prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

V vseh teh primerih prenosa lastninske pravice je potrebno plačati tako imenovani prometni davek, ki se obračuna v določenem procentu od pogodbene vrednosti nepremičnine in ni odvisen od tega, kdaj je bila nepremičnina pridobljena.

Glede na omenjanje 15 letnega lastništva pa ima bralec v mislih verjetno davek od dobička pri odtujitvi nepremičnine. Pri tem je potrebno poudariti, da se prej omenjeni davek plača samo in edino v primeru če pri odsvojitvi nepremičnine nastane dobiček. Davek pa se odmeri samo in edino od dobička. Torej če je bila nepremičnina ob pridobitvi vredna recimo 10 enot odsvoji pa se za 12 enot je dobiček 2 enoti. Od tega se obračuna davek od dobička, ki se niža glede na število let lastništva in se po 15 letih ne obračuna. Zakon o dohodnini in pojasnila davčnih organov so jasna. V primeru ko je neka nepremičnina predmet komasacije se šteje, da je nekdo postal lastnik določene nepremičnine z dnem pravnomočnosti odločbe o komasaciji in se ta dan šteje za dan pridobitve. Seveda pa obstaja tudi sodna praksa, ko so sodišča odločila drugače, ki pa je uporabljiva samo in edino v vsakem posameznem primeru.

Torej v kolikor bi bralec odtujil nepremičnino, ki jo je leta 2015 prejel iz naslova komasacije in bi pri tem ustvaril dobiček, bi seveda moral plačati tudi davek na dobiček. Če dobička ne bi ustvaril davka ni potrebno plačati. Torej če je neka nepremičnina vredna 10 enot in jo bo bralec prenesel na dediča po vrednosti 10 enot potem davčni organ davka na dobiček ne bo odmeril, ker dobička ni.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj