Na vsebino

5. redna seja Občinskega sveta Občine Semič

31. maj ob 17:00

Seja se prične ob 17. uri v sejni sobi Kulturnega centra Semič

Dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta.

3. Obravnava poročila o delu Knjižnice Črnomelj z enoto Krajevne knjižnice Semič v letu 2022.

4. Obravnava poročila o delu Belokranjskega muzeja Metlika v letu 2022.

5. Predstavitev kolektivne blagovne znamke Belokranjsko (KBZ) in destinacijske management organizacije (DMO) Bela krajina.

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Semič – PRVA OBRAVNAVA.

7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanj plačil vrtca v občini Semič.

8. Sprejem uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanoviti Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.

9. Obravnava in sprejem predloga soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu v Občini Semič.

10. Obravnava in sprejem Sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra.

11. Volitve in imenovanja – kadrovske zadeve.

12. Obravnava Poročila o stroških volilne kampanje in delne povrnitve stroškov volilne kampanje ob lokalnih volitvah v letu 2022.

13. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine.

14. Pobude in vprašanja članov sveta.

15. Razno.

Gradivo za sejo najdete na povezavi TUKAJ.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj