Na vsebino

Viniški most razpada, obnova pa še kar stoji

Začetka prenove mosta, ki Kolpo preči na mejnem prehodu Vinica in so jo pristojni napovedali že ob končanju gradnje dodatnega čakalnega pasu na slovenski strani tega prehoda leta 2018, še vedno ni na vidiku. Z Direkcije za infrastrukturo namreč s konkretnim odgovorom na vprašanje s strani Občine Črnomelj, kdaj je predvidena obnova močno dotrajanega objekta, niso postregli. Zaradi slabega stanja mosta je direkcija sicer že 31. maja 2018 podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječega mosta.

Ministrstvo za infrastrukturo je po sestanku maja letos na Območni obrtni zbornici Črnomelj, Direkcijo za infrastrukturo, ki je upravljalec mosta pozvalo, da preveri njegovo stanje. Na direkciji so po pridobitvi statičnih meritev ugotovili, da je splošno stanje mosta zelo slabo, ob zadnjem obdobnem pregledu je bilo evidentirano celo z najslabšo možno oceno 1. Ker so poškodbe mosta čez Kolpo v zadnjem času izraziteje napredovale, je bila v sklopu izdelave projektne dokumentacije izdelana tudi statično dinamična analiza mosta. Ob upoštevanju trenutnega materialno-tehničnega stanja mosta, je bila omejitev teže vozila pri prečkanju s slovenske strani postavljena pri 7,5 tone, ki se ohrani za obdobje največ dveh let.

»Na podlagi ugotovitev detajlnega pregleda objekta, kakor tudi iz rezultatov statično dinamične analize izhaja, da je k temeljiti rekonstrukciji mostu nujno pristopiti v najkrajšem možnem času. Če se k rekonstrukciji mostu ne bo pristopilo v obdobju dveh let od aktualne statično dinamične analize mostu, bo treba le-to ponoviti ter tako ponovno preveriti največjo dovoljeno prometno obtežbo za zagotavljanje varnega vodenja prometa preko mostu,« je zapisal Damijan Leskovšek, vodja oddelka za ceste pri ministrstvu za infrastrukturo.

Trenutno stanje mosta na mejnem prehodu Vinica tako ne omogoča zvišanja obstoječe prometne obtežbe, ki dovoljuje prehajanje vozil le do 7,5 tone največje dovoljene mase. Ker gre za objekt čezmejnega pomena, ki je v skupnem upravljanju Slovenije in Hrvaške, bo prenova možna šele po sklenitvi meddržavnega sporazuma s Hrvaško in ureditvi zemljiškoknjižnih zadev.

»Potrebno je poudariti, da gre pri urejanju tovrstne tematike za razmerje z mednarodnim elementom, zato aktivnosti zaradi zapletenosti postopkov potekajo žal nekoliko počasneje kot običajno, pri čemer je urejanje medsebojnih pravnih razmerij v veliki meri odvisno tudi od zainteresiranosti sosednje države za ureditev posameznega vprašanja. Ne glede na navedeno bomo na Ministrstvu za infrastrukturo takoj pristopili k urejanju tega vprašanja z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije sekcijo za promet namenom, da pride čimprej do sanacije mostu, ki je predpogoj za morebitne nadaljnje ukrepe, povezane z urejanjem tovornega prometa na mejnem prehodu Vinica,« je še zapisal sekretar Leskovšek, ki s konkretnim odgovorom na vprašanje, kdaj je predvidena obnova mostu, ni postregel.

Avtor: M.N.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj