Na vsebino

Izgradnja gozdne ceste Krvavčji Vrh - Dobravice

Simbolna fotografija
Simbolna fotografija

Občina Semič je z investicijo »Izgradnja gozdne ceste Krvavčji Vrh – Dobravice« uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacijo »Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019«, podukrep 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Odločba o dodelitvi sredstev je bila občini vročena dne 3. 3. 2020.

OPIS INVESTICIJE

V okviru naložbe bo zgrajena gozdna cesta Krvavčji Vrh - Dobravice v dolžini 1.622 m, širine 3,0 m. Pred samo oddajo vloge na javni razpis je Občina Semič pridobila soglasja 21 lastnikov gozdov ob tej gozdni prometnici. S soglasjem so lastniki pritrdili, da soglašajo z javnim značajem predmetne gozdne ceste in dovoljujejo njeno uporabo skladno z Zakonom o gozdovih ter njeno nadaljnje vzdrževanje. Namen ceste je odpiranje zaprtega področja gozdov in ureditev kvalitetnega dostopa do gozdnih parcel. Z izgradnjo ceste bo omogočen varen dostop v gozd, skrajšane bodo tudi spravilne razdalje iz sedanjih 830 m na predvidenih 360 m. Gozdna cesta pa bo imela tudi velik pomen za dejavnosti lokalne skupnosti zlasti izobraževalni in rekreativni.


GLAVNE DEJAVNOSTI
Nova gozdna cesta ter kasnejša izgradnja sistema vlak bo omogočala varno sečnjo in spravilo lesa ter s tem tudi trajnostno gospodarjenje z gozdom na tem območju.

CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji:
- zgrajena nova gozdna cesta v dolžini 1.622 m in širini 3,0 m,
- povečanje odprtosti gozdov,
- trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
- skrajšanje spravilnih razdalj in s tem spravilnih stroškov,
- večja varnost pri delu v gozdu.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj težko dostopnih območij gozda,
- bolj varno delo v gozdu
- skrajšanje spravilnih razdalj in s tem spravilnih stroškov
- višji prihodek in dohodek na kmetijah, katere gozdne parcele je odprla gozdna cesta.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE
V marcu 2020 bo izveden postopek izbire izvajalca del. Sama izgradnja gozdne ceste pa naj bi se predvidoma izvajala v obdobju maj – avgust 2020.

Vir: Občina Semič

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj