Na vsebino

7. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika

22. jun ob 18:00

V četrtek ob 18. uri bo v sejni sobi Občine Metlika potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti na seji, določitev dnevnega reda seje in imenovanje overiteljev zapisnika
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje z dne 11. 5. 2023 ter zapisnika 1. dopisne seje z dne 21.4.2023
 3. Obravnava in sprejem usklajenega predloga odloka o obcinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« v Podzemlju.
 4. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika - 1. obravnava
 5. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika
 6. Predlog odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2023
 7. Seznanitev z Akcijskim načrtom Bele krajine v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma
 8. Civilna iniciativa za ohranitev in zščcito vinskih goric
 9. Obvestilo o izredni dodelitvi stanovanja v najem
 10. Popravek sklepa o določitvi delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2022
 11. Premoženjskopravne zadeve
 12. Kadrovske zadeve
 13. Pobude in odgovori na vprašanja članov občinskega sveta

Gradivo za sejo najdete na povezavi TUKAJ.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj