Na vsebino

Zagovornik vladi priporočil spremembo zakona o romski skupnosti

Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, da pripravi predlog spremembe zakona o romski skupnosti v Sloveniji. V postopku ocene diskriminatornosti zakona je namreč ugotovil, da ni ustrezno zagotovljena reprezentativnost celotne romske skupnosti v Svetu romske skupnosti v RS, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi Zagovornika.

Kot so pojasnili, se je na Zagovornika Miho Lobnika obrnil pobudnik z zahtevo po oceni diskriminatornosti zakona o romski skupnosti. Izrazil je nezadovoljstvo zaradi delitve na pripadnike avtohtone in neavtohtone romske skupnosti, ob tem pa izpostavil vprašanje ustreznosti zastopanosti pripadnikov celotne (avtohtone in neavtohtone) romske skupnosti v Sloveniji v sestavi sveta romske skupnosti.

Zagovornik načela enakosti je izvedel oceno ustavnosti dela 10. člena zakona o romski skupnosti, ki določa, da je izmed 21 članov sveta 14 članov predstavnikov Zveze Romov Slovenije, preostalih sedem pa predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri tem se je Zagovornik posebej osredotočil na dvotretjinsko članstvo predstavnikov Zveze Romov Slovenije v svetu.

Zagovornik je ocenjeval, ali so pripadniki neavtohtone romske skupnosti glede članstva svojih predstavnikov v svetu romske skupnosti zaradi ekskluzivne vloge Zveze Romov Slovenije v svetu v manj ugodnem položaju od pripadnikov avtohtone romske skupnosti. Ugotavljal je torej morebitno posredno diskriminacijo neavtohtone romske skupnosti pri sestavi sveta romske skupnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem je Zagovornik preverjal tudi zastopanost pripadnikov romske skupnosti v društvih v posameznih zvezah društev. Zanimalo ga je, katera društva, s koliko člani in s sedeži v katerih občinah so vključena v vsako od obstoječih zvez romske skupnosti.

Prekmurski Romi naj bi imeli »popoln monopol nad dogajanjem«

Na podlagi prošnje Zveze za razvoj romske skupnosti, ki ima sedež v Lokvah pri Črnomlju, je Zagovornik dodatno preverjal, kako so v zvezah in še posebno v Zvezi Romov Slovenije zastopani pripadniki romske skupnosti iz jugovzhodne Slovenije v primerjavi s pripadniki romske skupnosti v severovzhodni Sloveniji. Predstavnik Zveze za razvoj romske skupnosti, Zagovorniku ni poslal seznama društev, ki so vključena v to zvezo ter podatkov o njihovih sedežih in članih. Je pa kritiziral ocenjevanje diskriminatornosti zakona o romski skupnosti zgolj z vidika vprašanja delitve na avtohtone in neavtohtone Rome v Sloveniji. Ob tem je izpostavil, da naj bi bila v Svetu romske skupnosti (SRS) zastopanost Romov iz jugovzhodne Slovenije slabša v primerjavi z zastopanostjo Romov iz severovzhodne Slovenije. Prekmurski Romi naj bi imeli »popoln monopol nad dogajanjem«. Poleg tega, da ima Zveza Romov Slovenije zagotovljen dvotretjinski delež v številu članov SRS (štirinajst od enaindvajsetih), naj bi bilo iz Prekmurja vedno še šest ali sedem članov izmed tistih, ki so člani SRS kot predstavniki romske skupnost iz svetov samoupravnih lokalnih skupnosti (tretjina članov SRS). To pomeni, da naj bi v tistem delu članov SRS, ki po določbi drugega dela prvega odstavka 10. člena zakona o romski skupnosti predstavlja avtohtone Rome, večina oz. kar vseh sedem članov prihajalo iz Prekmurja, le eden ali nihče pa s področja Dolenjske in Bele krajine.

Zagovornik je po pregledu podatkov ugotovil, da je v zvezi zastopan enak delež društev iz jugovzhodne Slovenije in celo nekoliko večji delež društev z območij neavtohtone romske skupnosti.

Po opravljeni analizi je Zagovornik ocenil, da 10. člen zakona o romski skupnosti ni posredno diskriminatoren do neavtohtonih Romov. Čeprav diskriminatornosti omenjenega zakona ni ugotovil, pa meni, da reprezentativnost celotne romske skupnosti v svetu romske skupnosti ni ustrezno zagotovljena. Spremembe zakona, ki jih je priporočil vladi, naj bi omogočile reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v svetu. Ugotovljeno dejstvo, da več kot dve tretjini romskih društev ni vključenih v zvezo, ji namreč jemlje legitimnost predstavništva vseh Romov v svetu romske skupnosti.

Avtor: M.N., STA; foto: zagovornik.si

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

    
56
612
79
88
93
24
31
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj