Na vsebino

V Semiču zbirajo predloge za participativni proračun

V okviru prvega participativnega proračuna so zamenjali tudi igrala pri podružnični šoli na Štrekljevcu. Foto: Uroš Novina
V okviru prvega participativnega proračuna so zamenjali tudi igrala pri podružnični šoli na Štrekljevcu. Foto: Uroš Novina

V občini Semič, kjer so pred tremi leti prvič uvedli možnost sodelovanja občanov pri izbiri projektov t. i. participativnega proračuna, bodo zanj v letih 2024 do 2026 namenili skupno 210.000 evrov oziroma 70.000 evrov na leto. Na vsakem od skupaj devetih določenih občinskih območjih lahko občani predlagajo posamezen projekt v višini do 10.000 evrov. Namen participativnega proračuna namreč ni, da bi občani predlagali večje investicijske projekte temveč manjše naložbe, ki bi prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v njihovem okolju.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju življenja v občini.

Vsak občan lahko občini predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, katere bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali. Z javnim pozivom želijo pridobiti projektne predloge za celotno območje občine, ki bodo podani občankam in občanom na glasovanje. Projektni predlogi z največ prejetimi glasovi bodo uvrščeni v proračun za izvedbo v letih 2024, 2025 oz. 2026.

Z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov po celotnem območju občine Semič, so oblikovali devet zaokroženih območij, ki jih sestavljajo Rožni Dol, Črmošnjice, Gorenjce, Stranska vas, Štrekljevec, Osojnik, Črešnjevec, Gradnik in Semič.

Občani lahko projektne predloge do 13. oktobra oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na občinski spletni strani ali v občinski glavni pisarni v času uradnih ur. Posamezni predlagatelj mora biti star najmanj 15 let, projektne predloge pa lahko odda tudi skupina občank ali občanov.

Vse pravočasno prispele predloge bo skladno z merili v času od 16. oktobra do predvidoma 3. novembra pregledala strokovna komisija za participativni proračun v sodelovanju z občinsko upravo. Ta bo nato pripravila sezname izvedljivih projektov, ki bodo uvrščeni na glasovanje. Glasovanje o prednostni izvedbi bo potekalo predvidoma od 3. do vključno 15. novembra in bo možno na spletni strani Občine Semič ali v prostorih občinske uprave.

Po pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja bo strokovna komisija razvrstila izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdila kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva. Predlagana naložba mora sicer prispevati k uresničevanju javnega interesa in izboljšanju bivanja. Izvedljiva mora biti v okviru navedenega zneska in skladna z nalogami občine. Predlagatelji morajo biti pozorni, da cena posameznega projekta skupaj z davkom ne bo presegla mejnih 10.000 evrov.

Občina Semič je participativni proračun, ki so ga poimenovali Moj predlog za moj kraj, prvič izvedla za leti 2021 in 2022. Na predlog občanov je bilo takrat izglasovanih in nato tudi izvedenih 14 projektnih predlogov.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj