Na vsebino

Redarja najbolj dejavna v Črnomlju in ob Kolpi

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Črnomelj, Metlika in Semič (MIR) v poročilu za lansko leto ugotavlja, da se stanje na področju mirujočega prometa poslabšuje, zlasti na parkiriščih v mestu Črnomelj. Občutno poslabšanje stanja so zaznali tudi na področju parkiranja in nedovoljenega kampiranja ob reki Kolpi.

Podatki sicer kažejo, da je MIR na področju mirujočega prometa v letu 2022 izdal 1043 plačilnih nalogov, izrekel 1797 ustnih in pisnih opozoril ter izdal 70 ustnih odredb. To je celo nekoliko manj v primerjavi z letom 2021, a ob upoštevanju dejstva, da je v drugi polovici leta naloge opravljal zgolj en sam redar, je glede na število ugotovljenih kršitev stanje na področju mirujočega prometa v belokranjskih občinah še vedno slabo. V letu 2022 je MIR sankcioniral 1043 prekrškov, na račune občin ustanoviteljic se je tako steklo za skupno 36.218 evrov glob, od tega velika večina v črnomaljski občini.

Največ kršitev je v mestu Črnomelj na plačljivem parkirnem prostoru in v conah, kjer je parkirni režim urejen s parkirnimi dovolilnicami ter omejitvami časa trajanja parkiranja. Kršitve se še vedno pojavljajo v okolici zdravstvenih domov v Črnomlju in Metliki, v okolici vrtcev ter osnovnih šol. Zaskrbljujoče je še vedno veliko število kršitev na parkirnih mestih za invalide.

Pereča problematika parkiranja ob reki Kolpi

MIR v času poletne turistične sezone izvaja tudi nadzor režima na območju ob reki Kolpi, ki predstavlja perečo problematiko. V lanskem letu so tako zaznali občutno poslabšanje na področju parkiranja v naravnem okolju ter kampiranja »na črno«.

Po odloku o režimu na območju ob reki Kolpi so tako izdali 112 plačilnih nalogov in izrekli 336 ustnih opozoril, kar kaže na izrazito poslabšanje stanja glede na prejšnje leto, ko je bilo izdanih zgolj 12 plačilnih nalogov in 83 opozoril. Kljub postavljenim opozorilnim tablam o režimu na reki Kolpi, vozniki opozoril ne upoštevajo, ugotavlja vodja medobčinske inšpekcije in redarstva Marjan Kastelic. Delo redarstva je bilo sicer po njegovih besedah usmerjeno zlasti v opozarjanje in ne kaznovanje kršiteljev.

Še vedno odkrivajo nova črna odlagališča

Na področju odlaganja odpadkov v naravno okolje je MIR lani obravnaval 10 kršitev. Šlo je predvsem za odlaganje komunalnih smeti v naravno okolje. Zaznali so tudi povečano število odlagališč odpadnih avtomobilskih delov po gozdovih.

Še vedno se pojavljajo tudi nova »črna odlagališča«, kjer je stalna težava z dokaznim postopkom zoper izvirnega povzročitelja. Ko slednjega ni možno izslediti, je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan odpadke sanirati lastnik zemljišča na katerem so bile smeti nezakonito odložene. »Kljub ozaveščanju občanov, da odpadki ne sodijo v naravno okolje, zaznavamo še vedno veliko število tovrstnih kršitev,« je v poročilu med drugim še zapisal Kastelic.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj