Na vsebino

Podpisana pogodba o opravljanju javne gasilske službe

Semiška županja Polona Kambič je s predsedniki devetih prostovoljnih gasilskih društev v občini Semič (Semič, Štrekljevec, Kot-Brezje, Stranska vas, Črešnjevec, Črmošnjice, Gradnik, Rožni Dol, Krvavčji Vrh) in predsednikom Gasilske zveze Semič podpisala pogodbo o izvajanju javne gasilske službe na območju najmanjše belokranjske občine.

Gre za krovno pogodbo, ki določa vsebino, obseg, način opravljanja službe, financiranje in druge pogoje za nemoteno delovanje gasilske službe. Pogodba določa, da bo občina v vsakoletnem proračunu zagotovila sredstva za opravljanje nalog javne gasilske službe. Gre za so/financiranje osnovnih stroškov delovanja PGD in GZ (elektrika, ogrevanje, komunala,…), stroškov gasilskih vozil (gorivo, vzdrževanje, zavarovanje, registracije), stroškov tekočega vzdrževanja in obnavljanja gasilske zaščitne in reševalne opreme ter prostora za delovanje PGD in GZ (nabava materiala za redno vzdrževanje, stroški servisov), stroškov izobraževanja in usposabljanja, stroškov zavarovanja gasilcev, gasilskih domov ter gasilske zaščitne in reševalne opreme, stroškov zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, stroškov usposabljanja gasilske mladine, refundacije ter investicije (nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, sredstev za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, gasilskih vozil).

Pogodba je sklenjena za čas trajanja mandata županje oziroma tudi po tem roku, če novi zastopnik občine po nastopu mandata ne zahteva sklenitve nove pogodbe o opravljanju javne gasilske službe.

Podpisan je bil tudi aneks št. 1 k pogodbi, ki določa financiranje v letu 2023. Za izvajanje javne gasilske službe je v proračunu občine za letošnje leto namenjenih 138.000 evrov. Od tega je za redno dejavnost namenjenih 83.400 evrov, za investicije pa 54.600 evrov.

Vir: Občina Semič

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj