Na vsebino

Gozdovi Bele krajine

Pretežni del belokranjskega nižinskega sveta poraščajo gozdovi hrasta gradna in belega gabra na karbonatnih kamninah, na katerih so se razvila globoka rjava tla. Sicer pa je drevesna sestava gozdov v Beli krajini zelo pestra. Vrsta in delež le-teh je v največji meri pogojen s preteklim gospodarjenjem v posameznih delih gozda, v manjši meri pa jih pogojujejo še mikro rastiščne razmere (globina tal, oblikovanost reliefa, vlaga v tleh,…) (Kotnik, 2019).

Med listavci zlasti v višjih predelih prevladuje bukev (27 % celotne lesne zaloge gozdov Bele krajine), v nižjih hrast graden (22 %) in beli gaber (11%) ter na toplih pobočjih nad vinogradi kostanj (5 %). Med iglavci v nižinskih gozdovih prevladuje smreka (15 %), v višjih predelih Kočevskega roga pa jelka (4 %). Pestrost dopolnjuje še veliko vrst, zastopanih v manjših deležih: gorski javor (4 %), cer (3 %), rdeči bor (3 %), breza (2 %), črni gaber (2 %), trepetlika (2 %), robinija (1 %), lipa in lipovec (1 %), zeleni bor, češnja, veliki in mali jesen, črna jelša, dob, črni bor, rdeči hrast, macesen, gorski brest, topol in druge.« (Narava Bele krajine, 2013).

Vir: Odkrijte Belo krajino

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj