Na vsebino

Gobarjenje in gozdni bonton

Foto: Valeria Boltneva/Pexels
Foto: Valeria Boltneva/Pexels

V gozdovih se nadaljuje sezona nabiranja gob in drugih gozdnih plodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Inšpekcijo za gozdarstvo poudarja, da je prost dostop do gozdov in rekreativno nabiranje gozdnih sadežev, plodov in gob civilizacijski dosežek, ki je zapisan v naše predpise. Omogoča, da gozd in vse njegove lepote ter dobrine uživajo tudi tisti, ki niso lastniki gozda. Pri uresničevanju teh civilizacijskih dobrin pa moramo vsi skupaj upoštevati omejitve, ki so pogoj, da lahko te dobrine uživamo.

Gozd je lastnina tako fizičnih kot pravnih oseb. Skladno z določilom Zakona o gozdovih mora lastnik gozda dopustiti v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. To pa ne velja za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti. Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.

Pravila dostopanja v gozd z vozilom

Pri dostopu v gozd z vozilom je potrebno upoštevati omejitve, ki veljajo za uporabo na gozdnih cestah in ostalih gozdnih prometnicah. Gozdne ceste se uporabljajo skladno z režimom, ki je določen za posamezno gozdno cesto in je na vhodu na gozdno cesto vidno označen na tabli. Režim uporabe gozdne ceste je potrebno dosledno spoštovati, prav tako prepoved vožnje po gozdnih cestah, kot je določena na posamezni tabli. Prepoved je lahko trajna oziroma vezana na določeno obdobje leta. Nespoštovanje režima uporabe gozdnih cest je prekršek za katerega je zagrožena globa. Prav tako je prepovedana kakršnakoli vožnja po gozdnih vlakah, ki ni povezana z gospodarjenjem gozdom. Ko ustavljamo in parkiramo vozilo moramo upoštevati določilo, da se sme vozilo ustavljati in parkirati zgolj do 5 m od roba ceste, pri tem pa ne smemo z vozilom zapirati gozdnih vlak ali kakorkoli drugače omejevati gospodarjenja z gozdom in promet na gozdni cesti ter ostalih prometnicah v gozdu. Nespoštovanje določil ustavljanja in parkiranja v gozdu je prekršek za katerega je zagrožena globa.

Pravila obnašanja v gozdu ali Gozdni bonton

Ko smo v gozdu se zavedajmo, da smo zgolj gostje v občutljivem ekosistemu in gostje na zemljišču, ki ima lastnika, zato spoštujmo pravila lepega obnašanja v gozdu:

  • V gozdu ne puščajmo oziroma odmetavamo smeti in odpadkov.
  • Ne uničujmo ali poškodujmo gozdnih dreves, gozdnega rastja, rastlin in gob.
  • Ne vpijemo in drugače povzročamo hrup, saj s tem plašimo gozdne živali.
  • V gozdu ne kurimo. Kurjenje v gozdu je prepovedano.
  • Pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob ne presegajmo dovoljene količine.
  • Obiskovanje gozdnih rezervatov in pragozdnih ostankov ni dovoljeno.

Pravila obnašanja v gozdu so navedena tudi v Gozdnem bontonu. Ta pod geslom »Skrbno z gozdom!« v okviru desetih točk obiskovalce gozdov posebej opozarja, da smo v gozdu gostje gozda in njegovega lastnika.

V gozdovih, ki jih obiskujemo, v tem času marsikje poteka sanitarna sečnja dreves zaradi sanacije žarišč podlubnikov. Dosledno je potrebno spoštovati opozorila izvajalcev sečnje in spravila. Ni se dovoljeno približevati sečiščem in spravilnim potem, saj s tem najbolj ogrožamo sebe, hkrati pa oviramo gospodarjenje z gozdom. Nespoštovanje približevanja sečišču in spravilni poti ima lahko hude posledice.

Kako pravilno nabiramo gobe

Ob vseh navedenih dejstvih, ki veljajo pri prostem dostopu do gozda in rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin in gob v gozdu, je potrebno pri nabiranju gob še dodatno upoštevati naslednje:

  • Gobo se lahko odtrga le na način, da se ne poškodujemo podgobja, torej, da gobo nežno zavrtimo okoli pokončne osi ali pa, da jo pri tleh odrežemo z nožem.
  • Gobe, ki jih nabiramo morajo biti razvite do te mere, da prepoznamo njene morfološke znake in smo tako tudi zaradi svoje varnosti prepričani, da je to goba za katero zagotovo vemo, da je užitna ter da goba ni na seznamu zaščitenih vrst.
  • Odtrgano gobo skrbno očistimo in jo položimo v košaro oziroma drugo sredstvo za prenašanje, ki mora biti zračno. Nikakor gob ne prenašamo v PVC vrečkah in ostalih vrečkah, ki ne omogočajo pretoka zraka.

Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv. Prekomerno nabiranje namreč škoduje tako gozdnim rastlinam ter glivi kot tudi celotnemu gozdnemu ekosistemu.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do 2 kg plodov, mahov in kostanja ter do 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Nespoštovanje določil rekreativnega nabiranja plodov, zelnatih rastlin in gob v gozdu je prekršek, za katerega je zagrožena globa. Gozdarski inšpektorji bodo v jesenskem času izvajali inšpekcijski nadzor nabiranja gozdnih sadežev in plodov in nedovoljene vožnje v gozdovih.

Z gozdovi ravnajmo spoštljivo! Zavedajmo se, da so preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje, le najvidnejše dobrine gozda.

Vir: MKGP

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj