Na vsebino

Dars s prvimi koraki na odseku od Malin do Metlike

Vas Maline pri Štrekljevcu. Foto: Uroš Novina
Vas Maline pri Štrekljevcu. Foto: Uroš Novina

Družba za avtoceste (Dars) na drugem odseku južnega dela tretje razvojne osi, od priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev do mejnega prehoda Metlika, izvaja aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo ceste ter drugih spremljajočih ureditev. Aktivnosti potekajo na 8 kilometrov dolgem odseku od priključka Maline do priključka Metlika - sever (pododsek A) ter na 2,5 kilometrskem odseku od priključka Metlika - sever do mejnega prehoda Metlika (pododsek B).

Dars zagotavlja v okviru pogodbenih izvajalcev parcelacijo zemljišč, cenitve in odkupe zemljišč, arheološke raziskave ter izvedbo geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter izdelavo projektne dokumentacije za pododseka A in B. Izvedba vseh ureditev na omenjenih pododsekih je predvidena na območju metliške in semiške občine, znotraj območja uredbe o državnem prostorskem načrtu, ki je prikazana v prostorskem informacijskem sistemu ministrstva za naravne vire in prostor.

Parcelacije kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč se bodo začele izvajati predvidoma v prvi polovici letošnjega leta, nakar bodo izvedene cenitve teh zemljišč. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili in jih povabili k sodelovanju na ogledu. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč. Predhodne arheološke raziskave se bodo po navedbah Darsa prav tako predvidoma pričele izvajati še letos.

Na terenu so že pričeli z aktivnostmi za geodetsko snemanje terena in izvajanje geološko-geomehanskih raziskav tal, za kar bodo geologi potrebovali soglasja lastnikov zemljišč. Geološko geomehanske raziskave in geodetske podlage so temeljna podlaga za projektiranje, zato je pravočasna pridobitev podatkov pomembna za delo projektantov. V času projektiranja bodo potekali ogledi terena s strani izdelovalcev dokumentacije in izvajalcev raziskav. Na Darsu zato lastnike zemljišč naprošajo, da naročnikovim pogodbenim izvajalcem izdajo soglasja za izvedbo raziskav ter na ta način omogočijo pravočasno in pravilno pridobitev podatkov, pomembnih za projektiranje.

Na novomeškem odseku zapleti

Na prvem odseku južnega dela tretje razvojne osi od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, je že predlani prišlo do zapleta. Gradbeno dovoljenje je bilo tako pridobljeno v oktobru 2021, a je upravno sodišče julija lani odpravilo gradbeno dovoljenje in ga vrnilo v vnovičen postopek. Septembra lani je Dars pristojnemu ministrstvu poslal dopolnjeno vlogo in zdaj čaka na odločitev.

Prva faza javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del na tem odseku je sicer zaključena, z zbiranjem ponudb pa bo Dars nadaljeval po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Ob ugodnem poteku dogodkov bi lahko dela stekla že letos.

Avtor: M.N.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj