Na vsebino

Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti je pravica, ki pripada zavarovancu iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Pravica je podrobneje urejena v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD). V tem prispevku pa vam bom na kratko predstavil, kdaj je potrebno, da delavec zahteva arbitražno ali sodno varstvo, da lahko uveljavlja pravico.

Odvetnik odgovarja

ZUTD v prvem odstavku 63. člena določa, da pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi ali volji. V drugem odstavku pa podrobneje določi, kaj se šteje med prej navedene razloge.

V 7. alineji drugega odstavka 63. člena ZUTD je določeno, da delavcu ne pripada nadomestilo za brezposelnost v primeru, če mu je delodajalec redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki določajo posebno varstvo delavca pred odpovedjo, delavec pa za zavarovanje svojih pravic ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva.

Delavec, ki prejme redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (razen iz krivdnega razloga) je načeloma upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti in mu, samo zaradi uveljavljanja te pravice, ni potrebno zahtevati arbitražnega varstva ali vložiti tožbe na ugotavljanje nezakonitosti odpovedi. Opisano pa ne velja v primeru, kadar gre za varovanega delavca in je prejel odpoved v nasprotju z določili ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa posebne kategorije varovanih delavcev, katerim lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi pod posebnimi pogoji ali pa jim pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati v določenem časovnem obdobju. Ti delavci so predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, starši in invalidi ali delavci odsotni zaradi bolezni. Kadar delodajalec tem delavcem odpove pogodbo o zaposlitvi in je pri tem kršil določila ZDR-1 ker bodisi ni pridobil potrebnega soglasja ali pa niso izpolnjeni drugi pogoji, morajo ti delavci, za to da jim pripada nadomestilo za brezposelnost, sprožiti v ZUTD predpisan postopek. Če bodo ti delavci vložili pravočasno zahtevo za arbitražno varstvo ali vložili pravočasno tožbo jim bo pripadalo nadomestilo za brezposelnost, v nasprotnem primeru pa ne.

Kot primer naj navedem na primer varstvo noseče delavke. ZDR-1 v 115. členu določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti. Če vi delodajalec opisano naredil, bi morala delavka, za katero je delodajalec vedel, da je noseča, da bi ji pripadalo nadomestilo za čas brezposelnosti, zahtevati arbitražno odločanje o varstvu njenih pravic, če je predpisano takšno odločanje, če pa ni, pa vložiti tožbo pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem. V tem primeru, bi ji pripadalo nadomestilo za brezposelnost.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj